Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii

nr sprawy: KCO/TP/39 Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowalne - remonty

nr sprawy KCO/TP/37/2021 Postępowanie jest prowadzone   elektronicznie na Platformie zakupowej Marketplanet  pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych

oznaczenie sprawy: KCO/TP/36/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków - 35 Pakietów , oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 32 /2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie wyrobów medycznych, opatrunków i kosmetyków (zwane w dalszej treści „wyroby medyczne”)  dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na Pakiety od 1 do 35 ujęte w Załączniku Nr 2 do SWZ – Oferta Cenowa. oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 32 /2021 Adres strony internetowej, na której udostępniane b...


Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/TP/33/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet                                                                  


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19

oznaczenie sprawy:KCO/PN/30/2021 Postępowanie jest podzielone na 14 Pakietów: Pakiet nr 1 - EBUS- 1 szt. Pakiet nr 2 - Monitory funkcji życiowych - 12 szt. Pakiet nr 3 - Centrala do monitorów funkcji życiowych - 1 szt. Pakiet nr 4 - EKG - 8 szt. Pakiet nr 5 - Pompy infuzyjne strzykawkowe - 60 szt. Pakiet nr 6 - Stacje dokujące - 12 szt. Pak...


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie odczynników lab. - 20 Pakietów , oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 29 /2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowicki...


Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/PN/28/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowalne - remonty

oznaczenie sprawy: K.C.O./TP/27/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków, kontrastów, płynów infuzyjnych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowców recepturowych - 453 Pakiety

oznaczenie sprawy: KCO/PN/10/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet