Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na konserwację, przeglądy, naprawy urządzeń dźwigowych i konserwacje, przeglądy, naprawy i serwis drzwi automatycznych

Nr sprawy: K.C.O./TP/61/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie  poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis pogwarancyjny sprzętu do sterylizacji w podziale na 8 pozycji

nr sprawy: K.C.O./TP/58/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis stacji kompresorów sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego i stacji pomp próżni

Nr sprawy: KCO/TP/57/2021 Postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez Platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leków onkologicznych – 2 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/51/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/TP/54/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczenie chłodziarki do przechowywania składników krwi wraz z gwarancją dla Banku Krwi Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy KCO/TP/53/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adres https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Katowickiego Centrum Onkologii

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK  2021 I 2022  KATOWICKIEGO CENTRUM ONKOLOGII Nr sprawy: KCO/AT/ZL/ZP/poniżej 130 000 zł/ 190/2021


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków- 34 Pakiety, oznaczenie sprawy: KCO/TP/44/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktu leczniczego – leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowców recepturowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od 1 do 34 stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ – Oferta Cenowa. Przedmiotem...


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych, oznaczenie sprawy: KCO/TP/52/2021

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – przekazujący odpady medyczne (nr rejestrowy BDO 000019996). 2. Katalog odpadów medycznych wytwarzanych w K.C.O.: 18 01 01   Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03), 18 0...


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie elektrycznych łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafek przyłóżkowych

oznaczenie sprawy K.C.O./TP/50/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adres https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet