postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi konserwacji, przeglądów i napraw dźwigów i konserwacji, przeglądów i serwisu drzwi automatycznych


nr sprawy: KCO/TP/5/2022

Postępowanie jest prowadzone w formie  elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
19-05-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
19-05-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony