Oddział Radioterapii


Oddział RadioterapiiLokalizacja Oddziału Radioterapii Z2 - Katowice, ul. Józefowska 119, Budynek A, piętro 2.

Zespół nr 2 
ul. Józefowska 119 
40-145 Katowice 

 


TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 400 

- Zarządzający: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339
- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339,
- Sekretariat Oddziału: wewnętrzny 439, nr bezpośredni 32 42 00 439
Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 219, nr bezpośrednie 32 42 00 219

- e-mail (sekretariat): oddzial.radioterapii.z2@kco.katowice.pl

 


Zarządzający Oddziałem:

  • lek. Magdalena Socha-Stojek - specjalista onkolog-radioterapeuta

 

Lekarze Oddziału:

  • lek. Joanna Niedziałek - Zastępca Zarządzającego Oddziałem, specjalista onkolog-radioterapeuta
  • lek. Anna Pypłacz-Gumprecht - specjalista dermatolog-wenerolog
  • lek. Alicja Dobrakowska - specjalista onkolog-radioterapeuta

 

Pielęgniarka Koordynująca

  • mgr Agata Kobińska

 


Oddział Radioterapii Z2 dysponuje 28 łóżkami, pacjenci przebywają w 2-, 4-, 5- i 6-osobowych salach wyposażonych w pełny węzeł sanitarny.

W Oddziale Radioterapii zapewniamy hospitalizację pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową w trakcie leczenia po uprzedniej konsultacji w Zakładzie Radioterapii lub Poradni Onkologicznej tutejszego Centrum. Prowadzona jest również diagnostyka i leczenie odczynu popromiennego w oparciu o szpitalną bazę laboratoryjną, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii, radiologii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego.

Radioterapia to metoda mająca na celu leczenie zmian nowotworowych przy użyciu wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego. Oddział w ścisłej współpracy z Zakładem Radioterapii oraz Pracownią Fizyki Medycznej zapewnia swoim pacjentom leczenie z zastosowaniem najnowocześniejszych, wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych w leczeniu radykalnym jak i paliatywnym zgodnie z aktualnymi standardami i współczesną wiedzą medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Integralną część opieki nad pacjentem nowotworowym w trakcie terapii onkologicznej stanowi leczenie wspomagające, odpowiednie monitorowanie i leczenie przeciwbólowe oraz leczenie powikłań. W Oddziale stosowane są najnowsze metody leczenia i pielęgnacji odczynów popromiennych oraz powikłań po radioterapii i chemioterapii. Prowadzona jest także edukacja chorych, leczonych za pomocą radioterapii w zakresie istoty oraz mechanizmów powstawania odczynów popromiennych, zasadach higieny, jak również zaleceń dietetycznych w trakcie napromieniania.

Oddział zatrudnia również wykwalifikowaną kadrę psychologów współpracujących z pacjentami w trakcie leczenia. W sytuacji niepokoju, napięcia, czy smutku chory może skorzystać z opieki psychologa klinicznego. Sprzyja to pomyślnemu przebiegowi terapii i skutecznie pomaga choremu w radzeniu sobie z trudami leczenia, jest także wyrazem holistycznego modelu opieki nad pacjentem onkologicznym.

W celu zapewnienia kompleksowej opieki i dostępu do najnowocześniejszych terapii oddział ściśle współpracuje z Zakładem Radioterapii, pozostałymi Oddziałami KCO, pracowniami diagnostycznymi, Laboratorium w Katowickim Centrum Onkologii, a także innymi szpitalami i klinikami.

Po zakończonym leczeniu radioterapią pacjenci zostają objęci opieką Poradni Onkologicznej.

 

 


Data utworzenia
07-03-2022 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
18-05-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
07-03-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony