Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków onkologicznych – 100 Pakietów - nr sprawy KCO/PN/75/2023

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leku onkologicznego – 1 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/76/2023)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leki onkolo. i leki – 3 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/73/2023)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie leku onkologicznego – 1 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/68/2023)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie płynów infuz. , żywienia klinicznego oraz płynów hemofi. – 54Pakiety - nr sprawy KCO/PN/55/2023

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Usługa konserwacji, przeglądów i serwisu drzwi automatycznych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

Nr postępowania  K.C.O./TP/70/2023 Postępowanie jest prowadzone  elektronicznie  poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego: Zestaw Tomografii komputerowej Somatom Sensation Open

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego: Zestaw Tomografii komputerowej Somatom Sensation Open nr ser. 49324 przy cenie wywoławczej 51.800,00 zł plus należny podatek Vat.   W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiada...


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie produktów leczniczych – leków, środków kontrastowych i surowców recepturowych - 372 Pakiety - nr sprawy KCO/PN/54/2023

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków onkologicznych, leków i wyrobów medycznych – 11 Pakietów - nr sprawy KCO/TP/53/2023

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przez podmiot uprawniony badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Katowickiego Centrum Onkologii