Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie odczynników lab. - 20 Pakietów , oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 29 /2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowicki...


Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/PN/28/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowalne - remonty

oznaczenie sprawy: K.C.O./TP/27/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków, kontrastów, płynów infuzyjnych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowców recepturowych - 453 Pakiety

oznaczenie sprawy: KCO/PN/10/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

oznaczenie sprawy: KCO/PN/18/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na transport zwłok pacjentów zmarłych w Katowickim Centrum Onkologii

znak sprawy: K.C.O./TP/25/2021 postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET, pod adresem https://kco.ezamawaiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

znak sprawy K.C.O./TP/24/2021 postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej  za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET, pod  adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis pogwarancyjny sprzętu do sterylizacji

znak sprawy: K.C.O./TP/23/2021 postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET, pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro na serwis akceleratora

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet znak sprawy: K.C.O./PN/22/2021    


Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro na zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia serwerowni wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii

Oznaczenie sprawy: K.C.O./PN/20/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet