Oddział Onkologiczny, Odcinek A


Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

 

 

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- Sekretariat: wewnętrzny 380, nr bezpośredni 32 42 00 380 


Oddział Onkologii funkcjonuje jako KCO w Katowicach. Zlokalizowany jest w nowym gmachu Szpitala, na 3. piętrze nad Centralną Izbą Przyjęć.

Zespół leczący do grupa 9 lekarzy onkologów, 2 lekarzy rezydentów, zespół pielęgniarek, psycholog i współpracujący konsultanci.

Z uwagi na profil działalności Szpitala, zapewniamy diagnostykę i niezbędną specjalistyczną opiekę medyczną, co przyspiesza proces włączenia odpowiedniego kompleksowego leczenia onkologicznego. W ramach Szpitala oprócz oddziałów onkologicznych i Zakładu Radioterapii funkcjonują także gastroenterologia, pulmonologia, chirurgia onkologiczna oraz ginekologia onkologiczna.

Baza diagnostyczna Szpitala, na którą składają się Zakład Radioterapii, Pracownia Endoskopii, Pracownia Bronchoskopii, Laboratorium Analityczne umożliwia precyzyjne i szybkie diagnozowanie chorób nowotworowych i powikłań leczenia onkologicznego.

Oddział Onkologii prowadzi leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Leczenie to obejmuje chemioterapię cytotoksyczną, hormonoterapię, immunoterapię oraz leczenie ukierunkowane molekularnie (tzw. "celowane"). Zespół leczący posiada doświadczenie w prowadzeniu skojarzonej radiochemioterapii we współpracy z Zakładem Radioterapii.

Wyposażenie Oddziału Onkologii należy do najnowocześniejszych w kraju. Jednostka posiada 24 łóżka stacjonarne. Chemioterapia podawana w formie dożylnej przebiega w komfortowych warunkach i z zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa dla chorego. W wybranych przypadkach podawane są leki cytostatyczne do jamy otrzewnowej.

Integralną częścią opieki nad pacjentem nowotworowym jest terapia wspomagająca, zwalczanie bólu oraz leczenie powikłań chemioterapii. Swoje cele Oddział realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym zapewnia dostęp do najnowocześniejszych terapii onkologicznych, które w zależności od konieczności odbywają się w trybie stacjonarnym, co oznacza pobyt chorego w Oddziale przez kilka dni lub w trybie jednodniowym w Pododdziale Chemioterapii Dziennej, a także w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, co dotyczy leków podawanych w formie doustnej.

W Oddziale Onkologii Pacjent ma zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego w następujących schorzeniach:

 • raki piersi
 • raki przewodu pokarmowego
 • raki narządu rodnego
 • raki układu moczowo-płciowego
 • raki płuca i inne nowotwory złośliwe klatki piersiowej
 • raki narządów głowy i szyi
 • chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze
 • mięsaki tkanek miękkich i kości
 • czerniaki
 • raki nerki
 • guzy OUN

 

Pacjenci w trakcie terapii onkologicznej są pod opieką dietetyka klinicznego oraz w razie potrzeby włączane jest leczenie żywieniowe.

W sytuacji niepokoju, napięcia, czy smutku chory może skorzystać z opieki psychologa klinicznego. Sprzyja to pomyślnemu przebiegowi terapii i skutecznie pomaga choremu w radzeniu sobie z trudami leczenia, jest także wyrazem holistycznego modelu opieki nad pacjentem onkologicznym.

 


Zarządzający Oddziałem

 • dr n. med. Izolda Mrochen-Domin - specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

 

Pielęgniarka Koordynująca

 • Edyta Zinkiewicz

 


Dodatkowe materiały:

 

Oddział Onkologiczny, Odcinek A

 


Data utworzenia
29-06-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
03-11-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
05-03-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony