Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C


Personel Oddziału Radioterapii

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych 
i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C

Zespół nr 1 
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

TELEFONY 
Centrala: 32 42 00 100 

Zarządzający: wewnętrzny 266, nr bezpośredni 32 42 00 266
- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 244, nr bezpośredni 32 42 00 244
- Sekretariat: wewnętrzny 259, nr bezpośredni 32 42 00 259
Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 264, nr bezpośredni 32 42 00 264


e-mail: wewnetrzny2@kco.katowice.pl 

 Zarządzający Oddziałem:

 • lek. med. Iwona Cieślar-Trybus - specjalista onkolog-radioterapeuta


Z-ca Zarządzającego Oddziałem:

 • dr n. med. Krzysztof Jarus


Lekarze Oddziału:

 • lek. med. Ilona Wołek-Wódz - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
 • lek. med. Sebastian Kulski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista gastroenterologii
 • lek. med. Bartłomiej Bieńkowski


Pielęgniarka koordynująca:

 • mgr Iwona Pałka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 


Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii dysponuje 35 łóżkami, w skład których wchodzą:

 • łóżka radioterapeutyczne - 23
 • łóżka gastroenterologiczne - 12

Pacjenci przebywają w 1-2-3 osobowych salach wyposażonych w pełny węzeł sanitarny. 

Oddział Radioterapii zapewnia hospitalizację pacjentom z chorobą nowotworową, po uprzedniej konsultacji w Zakładzie Radioterapii lub Poradni Onkologicznej tutejszego Centrum. 

Radioterapia to metoda leczenia zmian nowotworowych za pomocą wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego. Oddział zapewnia swoim pacjentom leczenie z zastosowaniem procedur radioterapeutycznych w leczeniu radykalnym, paliatywnym, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią i radioterapią. 

W Oddziale stosuje się najnowsze metody leczenia i pielęgnacji odczynów popromiennych oraz powikłań po radioterapii i chemioterapii. Przeprowadzana jest edukacja chorych, leczonych za pomocą radioterapii w zakresie istoty oraz mechanizmów powstawania odczynów popromiennych, zasadach higieny, a także zaleceń dietetycznych w trakcie napromieniania. 

Po zakończonym leczeniu radioterapią pacjenci objęci zostają opieką Poradni Onkologicznej. 

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopową, w której wykonywane są badania i zabiegi w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

Oddział Gastroenterologii prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego, a w szczególności: chorób przełyku, chorób żołądka i dwunastnicy, chorób jelit, chorób trzustki i chorób wątroby. 

Wykonujemy:

 • gastroskopie
 • kolonoskopie
 • badania histopatologiczne, badania w kierunku Helicobacter pylori
 • polipektomie, mukozektomie, endoskopowe niszczenie zmian naczyniowych, zabiegi przy użyciu beamera argonowego
 • poszerzenie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych
 • tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • echoendoskopię diagnostyczną z biopsją (EUS)

Badania wykonywane są w znieczuleniu ogólnym dożylnym w asyście anestezjologa. 

Oddział współpracuje z: Pracownią Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownią Radiologii), Pracownią USG, Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zapisy na badania endoskopowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 13:30, osobiście w Pracowni Endoskopii ze skierowaniem lub telefonicznie po numerem 32 42 00 268.

 


Dodatkowe materiały:

Oddział Radioterapii Personel Oddziału Radioterapii Oddział Radtioterapii Oddział Radioterapii Oddział Radioterapii Oddział Radioterapii

 

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony