Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na 14 Pakietów

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup, dostawa, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny.

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na adaptację pomieszczeń Pracowni RTG na potrzeby instalacji nowego aparatu typu telekomando

oznaczenie sprawy: KCO/TP/49/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie leków onkologicznych – 94 Pakietów (Uwaga: Zamawiający wyłączył z przedmiotowego postępowania Pakiet 3) - nr sprawy KCO/PN/35/2021

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis stacji kompresorów sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego i stacji pomp próżni

nr sprawy: KCO/TP/45/2021 Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii- Bronchoskop z torem wizyjnym - 1 szt.

oznaczenie sprawy: K.C.O./TP/43/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na czyszczenie i dezynfekcję instalacji wentylacji mechanicznej

znak sprawy: K.c.o./TP/42/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na konserwację, przeglądy, naprawy urządzeń dźwigowych i konserwacje, przeglądy, naprawy i serwis drzwi automatycznych

nr sprawy: K.C.O./TP/41/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie zakuowej MARKETPLANET pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na przeglądy techniczne, konserwacja i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego - gaśnic, hydrantów i węży

nr sprawy: K.C.O./TP/40/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET., pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na ubezpieczenie Katowickiego Centrum Onkologii

znak sprawy: KCO/TP/38/2021 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiający.pl/servlet/HomeServlet