Nadzór i kontrole


Nadzór i kontrole

 

 1. Nadzór i kontrola podmiotu leczniczego jakim jest Katowickie Centrum Onkologii regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

  1.1 Nadzór sprawowany jest przez:
  1) Podmiot tworzący (art. 121 u.d.l)
  2) Ministra właściwego d.s zdrowia (art.118 i 119 u.d.l.)
  3) Wojewodę (jako organu prowadzącego rejestr)

  1.2 Katowickie Centrum Onkologii może być kontrolowane przez uprawnione jednostki na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Onkologii sprawuje Dyrektor Centrum.
 3. Katowickie Centrum Onkologii prowadzi "Książkę Kontroli i Wizytacji"
 4. W 2022 r. w Katowickim Centrum Onkologii zostało przeprowadzonych 8 kontroli przez uprawnione podmioty zewnętrzne, w tym:
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
 • Śląski Inspektorat Farmaceutyczny
 • Narodowy Fundusz Zdrowa - Śląski Oddział w Katowicach
 • Ministerstwo Zdrowia 
 1. W okresie od stycznia 2023 r. do dnia aktualizacji niniejszej informacji, w Katowickim Centrum Onkologii przeprowadzono 17 kontroli przez uprawnione podmioty zewnętrzne, w tym:
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach
 • RCKiK

 

 

 


Data utworzenia
21-12-2018 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
03-11-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
21-12-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony