postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leków onkologicznych – 2 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/17/2022)


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
31-03-2022 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
31-03-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony