Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup, dostarczenie i montaż osprzętu sieciowego wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii.

znak sprawy: KCO/PN/18/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET, dostępne pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/pn/kco/demand/public/57348/detalis


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika automatycznego do OB

znak sprawy: KCO/TP/21/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leków onkologicznych – 2 Pakiety (nr sprawy KCO/TP/17/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leku onkologicznego (nr sprawy KCO/TP/15/2022)

  Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

znak sprawy: KCO/PN/16/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczanie worków foliowych

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/TP/12/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg na wynajem lokalu – pomieszczeń użytkowych na działalność gastronomiczno-handlową

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg na wynajem lokalu – pomieszczeń użytkowych na działalność gastronomiczno-handlową, zlokalizowanych w budynku szpitalnym KCO, w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 29.03.2022 roku do godz.10:00 na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, S...


Zakup i dostarczanie implantów piersi, ekspanderów tkankowych, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie produktów leczniczych – leków onkologicznych, leków i wyrobów medycznych - 25 Pakietów - nr sprawy KCO/PN/4/2022

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet