Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/TP/12/2022)

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg na wynajem lokalu – pomieszczeń użytkowych na działalność gastronomiczno-handlową

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg na wynajem lokalu – pomieszczeń użytkowych na działalność gastronomiczno-handlową, zlokalizowanych w budynku szpitalnym KCO, w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 29.03.2022 roku do godz.10:00 na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, S...


Zakup i dostarczanie implantów piersi, ekspanderów tkankowych, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie produktów leczniczych – leków onkologicznych, leków i wyrobów medycznych - 25 Pakietów - nr sprawy KCO/PN/4/2022

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup, dostawa, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS dla części medycznej, integracje, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny.

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet K.C.O. /PN/8/2022


Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych

Nr sprawy: KCO/TP/7/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

Oznaczenie sprawy: KCO/PN/3/2022 Zamówienie jest prowadzone w trybie "Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 215 000 euro" , w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Integracja systemu informatycznego do obsługi Poradni POZ i Poradni Wielospecjalist. mMedica firmy Asseco z systemem informatycznym do obsługi Pracowni Diag. Lab.

Nr sprawy: K.C.O./PN/2/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Plan zamówień publicznych na 2022 rok


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu

postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego Nr sprawy: KCO/TP/1/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ez...