Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej


Budynek Oddziału

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Zespół nr 1 
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 100 

- Dyżurka lekarska: 32 42 00 494
- Dyżurka pielęgniarska: 32 42 00 497
- Sekretariat: 32 42 00 498

 


Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej jest integralną częścią Katowickiego Centrum Onkologii, co pozwala na kompleksowe interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Działając w strukturach Katowickiego Centrum Onkologii, Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Onkologiczną i Chirurgiczną, ma także pełny dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Mammografii oraz Pracowni Endoskopowej, co pozwala na szybkie wykonanie niezbędnych badań i optymalizację procesu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Oddział dysponuje 22 łóżkami szpitalnymi w salach jedno-, dwu- i trzyosobowych z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Zespół chirurgiczny tworzą chirurdzy przeszkoleni w czołowych ośrodkach polskich i światowych. 

W oparciu o aktualną wiedzę medyczną, u każdego chorego podejmowane są indywidualne decyzje odnośnie strategii postępowania w zależności od lokalizacji choroby, zaawansowania oraz stanu ogólnego pacjenta. Pacjenci leczeni w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej są kwalifikowani do leczenia skojarzonego w zależności od wskazań: 
- z radioterapią przed- i pooperacyjną (w tym brachyterapią) 
- z chemioterapią przed- i pooperacyjną 

Połączenie metod chirurgia+radioterapia+chemioterapia ustalane jest w zespole wielospecjalistycznym na konsyliach przed rozpoczęciem leczenia, indywidualnie dla każdego pacjenta, a leczenie uzupełniające zabieg operacyjny prowadzone jest w oddziałach Katowickiego Centrum Onkologii. 

Leczenie chirurgiczne w naszym Ośrodku obejmuje nowotwory:

 • piersi: leczenie oszczędzające (breast conserving therapy), biopsja węzła wartowniczego (metoda izotopowa obejmująca przedoperacyjną limfoscyntygrafię i śródoperacyjną lokalizację węzła wartowniczego przy użyciu gammakamery oraz równoczasowo stosowana metoda barwnikowa), radykalna zmodyfikowana masektomia, leczenie rekonstrukcyjne
 • przewodu pokarmowego: żołądka, jellita cienkiego i grubego oraz odbytnicy, pierwotne i przerzutowe nowotwory wątroby, trzustki, przełyku
 • czerniaka skóry (wycięcie ogniska pierwotnego, biopsja węzła wartowniczego, leczenie operacyjne przerzutów do węzłów chłonnych)
 • tarczycy
 • nerek
 • nadnerczy
 • mięsaki
 • inne

Oddział współpracuje z Oddziałem Ginekologii Katowickiego Centrum Onkologii w zakresie leczenia nowotworów narządu rodnego. 

Sala hybrydowa, jako część bloku operacyjnego poszerza możliwości diagnostyczne i terapeutyczne całego Katowickiego Centrum Onkologii (KCO). Sala hybrydowa KCO jest wyposażona w dwa stoły operacyjne, z czego jeden jest integralną częścią ramienia "C". Pacjent zaplanowany do interwencji w ramach sali hybrydowej może podlegać jednocześnie procedurze chirurgicznej i radiologicznej. Zabiegi wykonane w ramach sali hybrydowej to: embolizacje i hemoembolizacje guzów przerzutowych w wątrobie, embolizacje naczyniaków wątroby, embolizacje narządowe (np. nerek, z guzami nowotworowymi), implantacja stentów przełykowych w nieoperacyjnych nowotworach przełyku lub przetokach przełykowo-oskrzelowych, implantacje stentów naczyniowych u pacjentów obarczonych chorobą nowotworową przygotowywanych do zabiegów chirurgicznych.

 


Zarządzający Oddziałem:

 • dr n. med. Bogusław Mąka - specjalista chirurgii onkologicznej

Kadra lekarska:

 • dr n. med. Marek Heitzman - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Adam Mały - specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i transplantologii klinicznej
 • dr n. med. Przemysław Roman - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Jacek Sztylc - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. med. Andrzej Filuś - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Koordynująca:

 • Joanna Prandzioch - lic. piel.

 


Dodatkowe materiały:

Budynek Oddziału

 


Data utworzenia
08-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
29-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
08-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony