Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie aparatu HDR oraz stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii

 K.C.O./PN/71/2019


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków 53 Pakiety oznaczenie sprawy: KCO/PN/70/2019

Zamawiający Katowickie Centrum Onkologii Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e – Zamawiający (zwane dalej „Platformą zakupową”) pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet...


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie worków foliowych KCO/PN/69/2019


Przetarg nieograniczony na serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e - lab Eclipse, KCO/PN/67/2019


Przetarg nieograniczony na dostosowanie instalacji wentylacji mech. i klimatyzacji w Prac. RM oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 68 /2019

Katowickie Centrum Onkologii Raciborska 26, 40 – 074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Pracowni Rezonansu Magnetycznego do wymogów aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń...


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie sprzętu medycznego dla Zakładu Radioterapii

oznaczenie sprawy; K.C.O./PN/66/2019


Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń w budynku Katowickiego Centrum Onkologii, w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, na potrzeby pracowni RTG i TK


Przetarg nieograniczony na termomodernizację obiektów Katowickiego Centrum Onkologii

znak sprawy: K.C.O./PN/64/2019


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę podnośników hydraulicznych, służących do podnoszenia pacjentów, oraz wózka paletowego do transportu materiałów


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wózka do transportu pacjentów oraz dwóch wózkonoszy