Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego wraz z montażem i instalacją – 1 komplet dla Katowickiego Centrum Onkologii

K.C.O./PN/ 53 /2019


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie tomografu komputerowego wraz z montażemi adaptacją pomieszczeń dla Katowickiego Centrum Onkologii


Przetarg nieograniczony na serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e - lab Eclipse


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie filmów medycznych oraz klisz rentgenowskich i odczynników fotochemicznych oznaczenie sprawy: KCO/PN/50/2019

Zamawiający Katowickie Centrum Onkologii Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej oraz klisz rentgenowskich i odczynników fotochemicznych wywoływacza i utrwalacza do zdjęć...


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie odczynników i barwników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego jedn.uż. oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 49/2019

Zamawiający Katowickie Centrum Onkologii Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników i barwników laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 49 /2019  


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie leków 438 Pakietów oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 44 /2019

Zamawiający Katowickie Centrum Onkologii Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e – Zamawiający (zwane dalej „Platformą zakupową”) pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet...


Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego dla Katowickiego Centrum Onkologii

K.C.O./PN/ 48 / 2019


Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów z posesji należących do Katowickiego Centrum Onkologii oznaczenie sprawy: KCO/PN/47/2019


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remonty w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

znak sprawy: K.C.O./PN/46/2019


Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych oznaczenie sprawy: KCO/PN/42/2019