Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Odcinek E i F


Personel Pododdziału Chorób Wewnętrznych

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (Odcinki E i F)

Zespół nr 1 
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

TELEFONY 
Centrala: 32 42 00 100 

PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Odcinek E) - Budynek Centralnej Izby Przyjęć - 2. piętro
Zarządzający, lek. med. A. Nasiek-Palka: wewnętrzny 260, nr bezpośredni 32 42 00 260 
Dyżurka lekarska: wewnętrzny 265 oraz 384, nr bezpośredni 32 42 00 265 oraz 32 42 00 384 
Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 258, nr bezpośredni 32 42 00 258 

PODODDZIAŁ ONKOLOGICZNY (Odcinek F) - Budynek Główny - parter
Zarządzający Pododdziałem Onkologicznym, lek. med. P. Mońka: wewnętrzny 389, nr bezpośredni 32 42 00 389 
Dyżurka lekarska: wewnętrzny 388, nr bezpośredni 32 42 00 388 
Sekretariat onkologiczny: wewnętrzny 390, nr bezpośredni 32 42 00 390 
Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 387, nr bezpośredni 32 42 00 387 

e-mail: wewnetrzny1@kco.katowice.pl

 


Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych posiada łącznie 48 łóżek szpitalnych. Wydzielone zostały:

- Pododdział Chorób Wewnętrznych - Odcinek E, znajdujący się w Budynku Centralnej Izby Przyjęć na 2. piętrze,

oraz

- Pododdział Onkologiczny - Odcinek F - znajdujący się na parterze Budynku Głównego (obok Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej)

Zatrudnionych jest łącznie 16 lekarzy na obu pododdziałach - 9 internistów z II° specjalizacji w tym z dodatkowymi specjalizacjami: 3 onkologów, 1 diabetolog oraz 5 rezydentów w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 

Oddział oferuje diagnostykę w tym diagnostykę biopsyjną narządowych zmian ogniskowych, chemioterapię oraz pełną gamę usług z zakresu chorób wewnętrznych i z pełnym zapleczem diagnostycznym. Najważniejsze osiągnięcia Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych: 

 • 9 lekarzy uzyskało specjalizację I°, a 5-ciu II° z chorób wewnętrznych - średnia egzaminu końcowego 4,5
 • lekarze zdający pierwszy stopień zajęli dwukrotnie pierwsze miejsce w konkursie PTL na najlepszą pracę poglądową przedstawianą do specjalizacji
 • wykonano ponad 3000 biopsji narządów wewnętrznych pod kontrolą USG dla pacjentów oddziału, dla innych szpitali Województwa Śląskiego jak i dla Klinik Śląskiej Akademii Medycznej
 • pracownicy opublikowali 24 publikacje w czasopismach recenzowanych (wykaz prac poniżej)

 

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych - odcinek wewnętrzny (Odcinek E)

Pododdział Chorób Wewnętrznych (odcinek E) stanowi część Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych. Znajduje się w budynku Centralnej Izby Przyjęć na 2. piętrze.

Lekarzem Zarządzającym i kierującym Oddziałem jest lek. med. Anna Nasiek-Palka.

Oddział świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych. Udzielamy świadczeń w trybie pilnym-ostrodyżurowym oraz w trybie planowym. Prowadzona jest szczególnie diagnostyka w kierunku chorób nowotworowych, chorób układu krążeniowo-oddechowego, zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej, schorzeń przewodu pokarmowego.

Jako oddział korzystamy z szerokiego zakresu badań w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, która dysponuje wysokiej klasy nowoczesnym sprzętem do badań radiologicznych (TK, MR, MG, RTG). Współpracujemy również z Pracownią Endoskopii w zakresie diagnostyki chorób przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, polipektomia), Pracownią Bronchoskopii (spirometria, bronchoskopia), Pracownią USG (usg tarczycy, usg ginekologiczne, dopplerowskie). Korzystamy całodobowo z szerokiego zakresu badań, jakie oferuje Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej.

Oddział zapewnia wstępną rehabilitację i usprawnianie leżących pacjentów hospitalizowanych. Zapewnia ciągłość leczenia dzięki współpracy z Poradniami Specjalistycznymi, działającymi w KCO i w POZ.
Pacjenci z zaburzeniami krążeniowo-oddechowymi są w pełni monitorowani i stale nadzorowani za pomocą kardiomonitorów znajdujących się na Oddziale.
Oddział współpracuje z pozostałymi oddziałami KCO zapewniając pacjentom konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii, ginekologii, dermatologii, pulmonologii, chirurgii onkologicznej, radioterapii. Dodatkowo posiadamy możliwość wykonania regularnych konsultacji kardiologicznych, hematologicznych, neurologicznych oraz innych koniecznych do pełnej diagnostyki naszych pacjentów.

Personel pracujący w Oddziale to specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, personel pielęgniarski posiadający specjalizację z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, sekretarki medyczne, personel pomocniczy.
Jako oddział posiadamy możliwość kształcenia młodych lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych oraz odbycia stażu (tzw. moduł podstawowy) z chorób wewnętrznych dla lekarzy w trakcie specjalizacji w innych dziedzinach.
Oddział nasz posiada Certyfikat Zatwierdzenia ISO 9001:2015, który odnawiamy w corocznych audytach zewnętrznych oraz akredytację - certyfikat potwierdzający spełnienie przez Katowickie Centrum Onkologii standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie działalności szpitala wielospecjalistycznego w Katowicach.
Zapewniamy najwyższą jakość usług medycznych i bezpieczeństwo na każdym etapi diagnostyki i leczenia. Pacjenci są obejmowani profesjonalną opieką już od pierwszych chwil pobytu.

 

Pododdział Onkologiczny (Odcinek F) prowadzi nowoczesne i kompleksowe leczenie systemowe nowotworów złośliwych, w tym raka piersi, przewodu pokarmowego, płuc, układu moczowo-płciowego, narządu rodnego, nowotworów regionu głowy i szyi, mięśniaków, czerniaka i innych. Leczenie to obejmuje m.in. chemioterapię, leczenie celowane, czyli ukierunkowane molekularnie (inhibitory kinaz, polimeraz, inhibitory angiogenezy, immunoterapię - leczenie przeciwciałami) oraz hormonoterapię. Istotną część opieki nad pacjentem onkologicznym stanowi również leczenie wspomagające, w tym leczenie przeciwbólowe. Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym, jednodniowej hospitalizacji oraz wielodniowych cykli. Leczenie jest prowadzone zgodnie z aktualnymi standardami i współczesną wiedzą medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zespół leczący to 6 lekarzy specjalistów onkologii klinicznej, którzy w większości są również specjalistami chorób wewnętrznych, 3 specjalistów chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, 4 rezydentów w trakcie specjalizacji, psycholog kliniczny, zespół doświadczonych pielęgniarek i personel pomocniczy. Oddział ściśle współpracuje z wieloma konsultantami w procesie kompleksowego i wielospecjalistycznego leczenia nowotworów złośliwych (radioterapeuci, chirurdzy, ginekolodzy, torakochirurg, neurochirurg, neurolog, ortopeda, rehabilitanci, laryngolog, dermatolodzy, specjaliści chorób płuc, urolodzy, patomorfolodzy). 

Pododdział dysponuje 18 łóżkami do terapii stacjonarnej, a zespół lekarski prowadzi również leczenie pacjentów w Oddziale Chemioterapii Ambulatoryjnej. Zapewnia terapię w bezpiecznych i wygodnych warunkach oraz intymność leczenia. 

W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem onkologicznym, Pododdział ściśle współpracuje z Zakładem Radioterapii, pozostałymi Oddziałami Centrum, pracowniami diagnostycznymi w Centrum i poza nim (Radiologii, TK, Rezonansu Magnetycznego, Endoskopii przewodu pokarmowego, Bronchoskopii, PET i in.), Laboratorium Analitycznym, a także innymi szpitalami i klinikami. 

 


Prace doświadczalne i kazuistyka pracowników Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii (dawna nazwa Oddziału)1. Chorąży M., Mońka P., Ramos P.: Skuteczność terapii impulsowym polem magnetycznym po drenażu zewnętrznym zmian torbielowatych jamy brzusznej dizgnozowanych ultrasonograficznie i izotopowo. Wiad. Lek. 2000, 53, 1-2: 35-38.

2. Chorąży M., Ramos P., Mońka P.:Wpływ terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości na skład wybranych parametrów biochemicznych treści torbieli trzustki, wątroby i nerek, leczonych drenażem zewnętrznym pod kontrolą USG. Fizjoterapia 2000, 8, 1: 35-38.

3. Chorąży M., Wiąk Z.: Wpływ terapii diatermią, krótkofalową na bóle o charakterze neurologicznym u chorych na cukrzycę insulinozależną. Ann. Acad. Med. Siles. 2000, 42-43: 39-46.

4. Chorąży M., Wiąk Z.: Zależność wyników terapeutycznych drenażu torbieli narządów jamy brzusznej wykonanych pod kontrolą USG a jego skutecznością. Wiad. Lek. 2001, 54,7-8: 370-374.

5. Walla G,. Chorąży M., Saulicz E.,Żmudzińska-Wilczek E., Musialik G.:Wpływ wyczynowego uprawiania sportu na zachowanie się niektórych parametrów spirometrycznych. Ann. Acad. Med. Siles. 2000, 44-45: 59-66.

6. Chorąży M., Wiąk Z.:Practical aspects of pancreatic cyst therapy with high frequency impulse magnetic field assisting the external drainage. Zeszyty Metodyczno-Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katowice: Wydaw. AWF 2000, 28, 69-76.

7. Chorąży M., Wiąk Z.: Obserwacja wyników wielokrotnego leczenia torbieli trzustki wielokrotnym drenażem zewnętrznym, każdorazowo wspomaganym terapią impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości. Ann. Acad. Med. Siles. 2001, 48-49: 7-12.

8. Chorąży M., Wiąk Z.: Zachowanie się wybranych parametrów biochemicznych podczas leczenia torbieli trzustki wielokrotnym drenażem zewnętrznym każdorazowo wspomaganym terapią impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości. Ann. Acad. Med. Siles. 2001, 48-49: 13-18.

9. Kwaśny K.,Chorąży M., Kurzyk R.: Próba leczenia choroby Peyroniego skojarzoną terapią laserową i ultradźwiękową. Fizjoter. Pol. 2002, 3: 181-184.

10. Chorąży M., Kwaśny K.: Wpływ sauny jako odnowy biologicznej na zachowanie się tętna i ciśnienia krwi u ludzi o różnym stopniu wytrenowania. Zeszyty Metodyczno-Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katowice: Wydaw. AWF 2005 19. 249 258.

11. Chorąży M., Nasiek-Palka A., Kwaśna K.: Przypadek ornitozy u 57 letniego chorego. Wiad. Lek. 2006 9-19, 716-720.

12. Chorąży M., Stobiński M., Kwaśna K., Puchalski R.: Ocena poprawy psychofizycznej u chorych rehabilitowanych w ostrych zespołach wieńcowych leczonych farmakologicznie. Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu 2005. 1. 7.

13. Chorąży M., Kwaśna K., Czopkowicz K.: Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i wczesne usprawnianie. Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu 2005. 1. 49.

14. Chorąży M., Kwaśna K., Łągiewka M.: Zastosowanie metod fizjoterapeutycznychw leczeniu bóli neurologicznych u cukrzyków. Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu 2005. 1. 31.

15. Chorąży M., Nasiek-Palka A., Wiąk Z.: Analiza wyników histopatologicznych materiału uzyskanego poczas drenażu torbieli narządów jamy brzusznej. Współczesna Onkologia 2007 11 2 67-70.
własna koncepcja pracy, główny udział w wykonaniu badań, główny udział w opracowaniu wyników, udział w zebraniu piśmiennictwa, redakcja tekstu pracy

16. Chorąży M., Wiąk Z., Głosek J.: Diagnostyka biopsyjna guzów nadnercza u chorych na nowotwory płuc. Współczesna Onkologia 2008 12 3 111-115

17. Pillis W., Niewiadomski W., Wojtyna J., Chorąży M., Langfort J.: Correlation between of circulatory and somatic variables in yuung and erderly men. Medicina Sportiva 2008 12(3). 51-56.

18. Chorąży M., Bajdor P., Nasiek-Palka A.: Przypadek nietypowego rozsiewu raka pęcherza moczowego. Współczesna Onkologia 2008 12 9.

19. Chorąży M., Jabłońska D., Skrzypek E., Nasiek Palka A.: Kilkuletnia obserwacja zropiałej torbieli trzustki, która ostatecznie okazała się nowotworem - opis przypadku. Współczesna Onkologia 2009 1,1

20. Chorąży M., Majcher M., Fedyszyn-Urbanowicz K., Bierzyńska-Macyszyn G., Kwiatkowski R.: Atypical dissemination of lung cancer to the adrenal gland and to the spleen. Współczesna Onkologia 2012 5 444-446 

21. Chorąży M., Marta Majcher, Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz, Robert Kwiatkowski: Multi-Year Observation of Lung Cancer Metastasesto the Arenal Glans. Journal of Materials Science and Engineering B3 6 2013 393-999 

22. Chorąży M., Marta Majcher, Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz, Robert Kwiatkowski: Multi-Year Observation of Lung Cancer Metastases to the Spleen. Journal of Materials Science and Engineering B3 3(7) 2013 469-474. 

23. Marek Chorąży, Marta Majcher and Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz: Diagnosis of Small Cell Lung Cancer through the Biopsy of Spleen Metastases: Rapid Communication. Journal of Materials Science and Engineering B 4 (12) (2014) 385-387. 

24. Marek Chorąży, Marta Majcher, Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz, Jędrzej Głasek, Maciej Gawlikowicz and Tomasz Duniec: Innovative method of Transthoracic Lung Cancer Biopsy of Parietal Lung Tumors under US Guidance after CT Pre-biopsy Planning as an Alternative to CT-Guided Biopsy. Journal of Materials Science and Engineering B 4 (12) (2014) 376-384.

25. Chorąży M., Kubera A., Wodołażski A. "Percutaneus Biopsy under Simultaneus Ultrasound and Computer Tomography Guidance in Diagnosis of Isolated Pancreatic Metastasis of Clear Cell Renal Cell Carcinoma". J Cancer Biol Therap 5(1) 290-294 2019.

https://www.gratisoa.org/journals/index.php/GJCT/article/view/1935

 

Prace poglądowe26. Chorąży M., Mońka P.: Współczesne metody profilaktyki i leczenia osteoporozy inwolucyjnej. Ann. Acad. Med. Siles. 1999, 38-39: 35-58.

27. Chorąży M., Winiarska J.: Badanie spirometryczne jako wskaźnik wydolności układu oddechowego. Zeszyty Metodyczno-Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katowice: Wydaw. AWF 2002, 13: 5-24.

28. Chorąży M., Kwaśna K., Bieleń A.: Współczesne metody profilaktyki i leczenia osteoporozy. Praca w druku: Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu.

29. Chorąży M., Stobiński M., Pająk A., Nasiek-Palka A.: Możliwości diagnostyczne echokardiografii na przykładzie niedomykalności zastawki trójdzielnej. Praca w druku: Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu.

30. Chorąży M., Stobiński M., Błachut A.: Wykorzystanie magnetycznego rezonansu jądrowego jako metody diagnostycznej. Praca w druku: Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu

31. Chorąży M., Stobiński M., Balcer A.: Miejsce tomografii komputerowej w diagnostyce obrazowej. Praca w druku: Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu.

32. Chorąży M., Kwaśny K. Fitness - improving therapy, rehabilitation and pharmacotherapy In conterporary prevention and treatment of osteoporosis. EUKRAZJA - monografia Śląski Uniwersytet Medyczny 2010 12, 7-32 

 


Udziały w Zjazdach

3rd International Conference on Drug Discovery & Therapy

 

1. Histopathological diagnosis of small cell lung cancer through the biopsy of spleen metastates under ultrasound examination 

Marek Chorazy
Department of Clinical Oncology and Internal Medicine, St. Leszczynski Hospital
Raciborska 27, 40-074 Katowice, Poland


2. Diagnostics of nodular lesions in abdominal cavity accidentally found during routine USG examination 

Marek Chorazy, Izabela Kowalska 
Department of Clinical Oncology and Internal Medicine, St. Leszczynski Hospital
Raciborska 27, 40-074 Katowice, PolandWFUMB EUROSON ULTRASCHALL 2011

 

 1. M. Chorąży, M. Majcher, R. Kwiatkowski - Ultrasonography guided biopsy in diagnosis of lung tumors situated peripherally
 2. M. Chorąży, M. Majcher, R. Kwiatkowski - Single metastases of small cell lung cancer to the suprarenal gland and the spleen under ultrasound examination

4th International Conference on Drug Discovery & Therapy

 1. 4th International Conference on Drug Discovery & Therapy February 12-15 2012 DUBAI UAE 

  Marek Chorąży, Marta Majcher, Robert Kwiatkowski and Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz. 
  Department of Clinical Oncology and Internal Medicine, St. Leszczynski Hospital Raciborska 27. 40-074 Katowice, Poland 

 2. STUDY OF LUNG CANCER METASTASIS TO ADRENAL GLAND AND TO THE SPLEEN 

  Nowa praca jest zakwalifikowana do druku i ukaże się we "Współczesnej Onkologii" nr 5/ 2012. 

  Marek Chorąży *1, Marta Majcher *1, Katarzyna Fedyszyn-Urbanowicz *1, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn *2, Robert Kwiatkowski *3 
  Atypical dissemination of lung cancer to the adrenal gland and to the spleen. 

  1. Department of Clinical Oncology and Internal Medicine, St. Leszczyński Hospital, Katowice, Poland 
  2. Histopathological Department, Silesian Medical University, Katowice, Poland 
  3. Radiotherapy T artament, St. Leszczyński Hospital, Katowice, Poland

 


Dodatkowe materiały:

Wejście na Oddział Personel Oddziału Personel Pododdziału Chorób Wewnętrznych Oddział

 Badanie Oddział Personel Pododdziału Onkologicznego Badanie 

Badanie


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
30-05-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony