postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika automatycznego do OB


znak sprawy: KCO/TP/21/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
08-04-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data modyfikacji
08-04-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
08-04-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony