Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


OIOM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

 

TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 100

- Dyżurka pielęgniarska - OIOM: wewnętrzny 457, nr bezpośredni 32 42 00 457
- Dyżurka pielęgniarek - Dział Anestezjologii: wewnętrzny 326, nr bezpośredni 32 42 00 326

 


Oddział Intensywnej Terapii jest miejscem, w którym leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, często obarczeni niewydolnością wielonarządową. Tacy chorzy wymagają użycia specjalistycznej aparatury, która podtrzymuje i zastępuje pracę niewydolnych narządów np. płuc, nerek, krążenia, jednocześnie umożliwia monitorowanie ich funkcji. Do obsługi tych urządzeń wymagana jest wysokospecjalistyczna kadra lekarsko-pielęgniarska. Połączenie specjalistycznej aparatury i profesjonalnego zespołu daje możliwość skutecznego ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Katowickie Centrum Onkologii rozwija się bardzo intensywnie. Wyrazem tych zmian jest powstanie w ostatnim czasie nowoczesnego Pawilonu Operacyjnego, w którym znajduje się Blok Operacyjny składający się z czterech sal operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii posiadającego siedem stanowisk oraz inne oddziały łóżkowe. Te wszystkie inwestycje zapewniły pacjentom KCO możliwość kompleksowego leczenia. Pacjenci pooperacyjni mają zabezpieczone miejsce w Oddziale Intensywnej Terapii, także inni pacjenci leczeni zachowawczo, jeśli tego wymagają mogą być leczeni w OIT. Dzięki powstaniu w/w oddziałów KCO jest nowoczesnym szpitalem świadczącym usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Personel OIT stanowią lekarze, pielęgniarki, sekretarka medyczna oraz personel pomocniczy. Wszystkie pielęgniarki posiadają specjalizacje anestezjologii i intensywnej opieki, lekarze to specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii o dużym doświadczeniu. Leczenie na OIT jest leczeniem interdyscyplinarnym, korzystamy z konsultacji różnych specjalistów. Decyzje terapeutyczne są decyzją lekarzy OIT.

 

Materiały dodatkowe:

OIOM


Data utworzenia
09-09-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
30-05-2022 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
01-02-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony