Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


OIOM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

 

TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 100

- Dyżurka pielęgniarska - OIOM: wewnętrzny 457, nr bezpośredni 32 42 00 457
- Dyżurka pielęgniarek - Dział Anestezjologii: wewnętrzny 326, nr bezpośredni 32 42 00 326

 


Oddział Intensywnej Terapii jest miejscem, gdzie lekarze i pielęgniarki ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający duże doświadczenie, multidyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności manualne, zapewniają chorym w stanach zagrożenia życia właściwe leczenie i opiekę. Ponadto, anestezjolodzy w warunkach bloku operacyjnego, wykonują znieczulenie ogólne, blokady centralne oraz blokady splotów i nerwów obwodowych, zapewniając bezpieczne i bezbólowe przeprowadzenie nawet bardzo skomplikowanych operacji. Sprawują również opiekę pooperacyjną, polegającą przede wszystkim na utrzymywaniu prawidłowej funkcji układu oddechowego i układu krążenia oraz terapię bólu.

W strukturze Szpitala funkcjonuje Oddział Położniczy, gdzie lekarze anestezjolodzy zapewniają kompleksową opiekę nad ciężarnymi, a także prowadzą porody fizjologiczne w znieczuleniu zewnątrzoponowym. Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalizujący się w tej dziedzinie tworzą Zespoły Wczesnego Reagowania, identyfikujące pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu zdrowia, na wcześniejszym etapie włączając leczenie, pozwalające pacjentowi uniknąć leczenia w OIT lub odpowiednio wcześniej decydują o przyjęciu do OIT. Zakres działalności specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii obejmuje również pracę w Poradni Przeciwbólowej, opiekującej się ambulatoryjnymi pacjentami z bólem przewlekłym. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz prowadzi działalność dydaktyczną organizując szkolenia w zakresie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Całość dopełnia logistyczny personel pomocniczy i administracyjny sprawujący nadzór nad dokumentacją medyczną.

Zespół OAiIT pracuje w nowoczesnym budynku, w którym znajduje się 7-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny, składający się z czterech sal operacyjnych, w tym sali hybrydowej oraz sali, gdzie przeprowadzane są operacje przy użyciu robota Da Vinci. Oddział Intensywnej Terapii posiada nowoczesną aparaturę medyczną zapewniającą pełne monitorowanie funkcji życiowych oraz podtrzymywanie pracy niewydolnych narządów, np. płuc, nerek, krążenia. OIT posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 zapewniając wysoki standard i bezpieczeństwo sprawowania opieki nad ciężko chorymi. 

Materiały dodatkowe:

OIOM


Data utworzenia
09-09-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-03-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
01-02-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony