postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie aparatu ultrasonograficznego


nr sprawy:KCO/TP/40/2022

postępowanie jest prowadzone  elektronicznie na platformie Marketplanet pod adresem

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 


Data utworzenia
30-05-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
30-05-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony