Oddział Onkologiczny, Odcinek D


Oddział Onkologiczny odc. D

Oddział Onkologiczny, Odcinek D

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

 

 

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- Sekretariat: wewnętrzny 257, nr bezpośredni 32 42 00 257

- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 376, nr bezpośredni 32 42 00 376 
- Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 375, nr bezpośredni 32 42 00 375

e-mail: onkologia_d@kco.katowice.pl
Zarządzający Oddziałem:

 • lek. med. Barbara Horzela

 

Lekarze Oddziału:

 • lek. med. Adriana Stryczyńska-Mirocha - zastępca zarządzającego Oddziałem - specjalista onkologii klinicznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej, geriatra
 • lek. med. Joanna Mokrzycka-Goliszek - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Anna Mularczyk-Wtorek - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Aneta Bober-Rusin - specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • lekarz rezydent Anna Kubera
 • lekarz rezydent Anna Knapik
 • lekarz rezydent Adam Wałdoch
 • lekarz rezydent Piotr Wilk

 

Pielęgniarka Koordynująca

 • mgr Dorota Zaremba

 

Psycholog

 • dr n. med. Justyna Kabiesz

 

 


Na Oddziale Onkologicznym D prowadzona jest diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych w oparciu o szpitalną bazę laboratoryjną, pracownię endoskopii, bronchoskopii, zakład radiologii, pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz pracownię biopsji cienko- i gruboigłowej.

Leczymy w sposób nowoczesny zgodnie z aktualnymi standardami i wiedzą medyczną w zakresie leczenia systemowego - chemioterapii, immunoterapii oraz terapii celowanych (także w ramach programów lekowych NFZ). W Oddziale Onkologii Pacjent ma zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego w następujących schorzeniach: nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, płuca i inne nowotwory złośliwe klatki piersiowej, narządu rodnego, układu moczowo-płciowego, narządów głowy i szyi, mięsaki tkanek miękkich i kości, czerniaki, guzy OUN.

Leki cytostatyczne przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę farmaceutów w nowoczesnej pracowni cytostatycznej.

Współpracujemy z innymi oddziałami szpitalnymi (Oddział Chirurgii Onkologicznej, Zakład i Oddział Radioterapii, Oddział Ginekologii) w zakresie leczenia skojarzonego nowotworów. Zapewniamy możliwość szybkiej konsultacji chirurgicznej, radioterapeutycznej i genekologicznej na każdym etapie leczenia.

Staramy się zabezpieczyć stały dostęp dożylny naszym Pacjentom poprzez wszczepienie portu naczyniowego. W razie potrzeby włączamy leczenie żywieniowe.

O ile to możliwe, Pacjentom w dobrym stanie zalecamy chemioterapię w warunkach ambulatoryjnych w Pododdziale Chemioterapii Dziennej.

Prowadzimy działalność edukacyjną na temat profilaktyki i leczenia nowotworów, a także opieki nad Pacjentami po leczeniu.

Oddział zatrudnia doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę medyczną - lekarzy specjalistów onkologii klinicznej w pełnym wymiarze godzin, posiadających również specjalizację IIº z zakresu chorób wewnętrznych, geriatrii i rehabilitacji medycznej, jak również konsultanta specjalistę z patomorfologii. Wszyscy nasi lekarze specjaliści przyjmują również w przyszpitalnej Poradni Onkologicznej. Chorymi opiekują się pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego.

Na Oddziale pracuje również psycholog współpracujący z pacjentami w trakcie leczenia. Pacjenci mogą również otrzymać duchowe wsparcie kapelana szpitalnego.

Oddział posiada certyfikat ISO oraz akredytację, która pozwala na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie onkologii klinicznej oraz staży cząstkowych w innych dziedzinach medycyny.

 


Zakres usług psychologa dla pacjenta i jego bliskich świadczonych w Oddziałach Onkologicznych Katowickiego Centrum Onkologii

Diagnostyka psychoonkologiczna

 • identyfikacja potrzeb, możliwości, zdolności radzenia sobie z sytuacją choroby nowotworowej
 • ocena zasobów psychospołecznych pacjenta oraz jego więzi społecznych
 • ocena wpływu choroby nowotworowej na stan psychiczny pacjenta i jego funkcjonowanie w rolach społecznych
 • opis i ocena nasilenia objawów psychofizycznych pacjenta oraz zgłaszanych przez niego skarg
 • określenie zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjenta po przeżyciu sytuacji ekstremalnej (rozpoznanie/ nawrót choroby/ niepomyślna diagnoza medyczna)
 • odszukiwanie sensu życia i planowanie życia mimo choroby nowotworowej

Pomoc psychologiczna dla pacjenta onkologicznego

 • interwencja kryzysowa
 • techniki stabilizacji stanu emocjonalnego i dystansowania się od nadmiaru negatywnych emocji
 • wsparcie emocjonalne
 • psychoedukacja
 • relaksacja
 • muzykoterapia
 • ćwiczenia wizualizacyjne
 • terapia behawioralna i poznawcza (drabina strachu/ nadziei/ optymizmu/ własnej skuteczności, tworzenie stanu odprężenia, ćwiczenia oddechowe, stabilizowanie samooceny, wzmacnianie kompetencji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości i poczucia autonomii, nadawanie znaczenia swemu zmaganiu się z rakiem)

Pomoc psychologiczna rodzinom/ osobom bliskim pacjenta onkologicznego

 • redukowanie stresu i negatywnych emocji wywołanych chorobą nowotworową bliskiej osoby
 • psychoedukacja (jak pomagać, jak wspierać chorego, a jednocześnie dbać o siebie samego)
 • radzenie sobie z ubocznymi działaniami leczenia przeciwnowotworowego u osoby bliskiej
 • dbanie o bliskość własnej relacji z leczącą się osobą
 • pielęgnowanie własnej higieny psychicznej, troszczenie się o siebie w procesie pomagania bliskiemu
 • dbanie o wystarczająco dobrą jakość życia codziennego mimo choroby nowotworowej w małżeństwie/ rodzinie
 • przeciwdziałanie dezorganizacji życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego w procesie pomagania osobie bliskiej (jak się nie zatracić w pomaganiu oraz jak korzystać z praw osoby wspierającej)
 • radzenie sobie podczas i po odejściu osoby bliskiej

 

 


Dodatkowe materiały:

 

 Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Dyżurka pielęgniarek    Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział

 

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
30-05-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony