Oddział Onkologiczny, Odcinek D


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny, Odcinek D

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

 

 

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- Ordynator: wewnętrzny 377, nr bezpośredni 32 42 00 377
- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 376, nr bezpośredni 32 42 00 376 
- Dyżurka pielęgniarska (nowy oddział): wewnętrzny 375, nr bezpośredni 32 42 00 375
- Sekretariat: wewnętrzny 257, nr bezpośredni 32 42 00 257
- Gabinet psychologów: wewnętrzny 380, nr bezpośredni 32 42 00 380Oddział Onkologiczny posiada 26 łóżek z pełnym węzłem sanitarnym.

Prowadzi leczenie w sposób nowoczesny w zakresie chemioterapii oraz terapii celowanych - programy terapeutyczne. Leczenie prowadzone jest zgodnie z aktualnymi standardami i wiedzą medyczną, w ścisłej współpracy z Zakładem Radioterapii (leczenie skojarzone), między innymi leczenie nowotworów płuc, odbytnicy oraz raka szyjki macicy. Ponadto prowadzone jest leczenie onkologiczne w ramach procedur wysokospecjalistycznych. Diagnostyka i staging w oparciu o szpitalną bazę laboratoryjną, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii, radiologii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

Oddział zatrudnia lekarzy specjalistów chemioterapii nowotworów w pełnym wymiarze, posiadających równiez specjalizację IIº z zakresu chorób wewnętrznych oraz lekarzy specjalizujących się w onkologii klinicznej oraz konsultanta specjalistę z patomorfologii. Zatrudnia również wykwalifikowaną kadrę psychologów współpracujących z pacjentami w trakcie leczenia.


Ordynator Oddziału:

 • dr n. med. Wojciech Poborski - specjalista onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów chorób wewnętrznych
Zakres usług psychologa dla pacjenta i jego bliskich świadczonych w Oddziałach Onkologicznych Katowickiego Centrum Onkologii

Diagnostyka psychoonkologiczna

 • identyfikacja potrzeb, możliwości, zdolności radzenia sobie z sytuacją choroby nowotworowej
 • ocena zasobów psychospołecznych pacjenta oraz jego więzi społecznych
 • ocena wpływu choroby nowotworowej na stan psychiczny pacjenta i jego funkcjonowanie w rolach społecznych
 • opis i ocena nasilenia objawów psychofizycznych pacjenta oraz zgłaszanych przez niego skarg
 • określenie zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym pacjenta po przeżyciu sytuacji ekstremalnej (rozpoznanie/ nawrót choroby/ niepomyślna diagnoza medyczna)
 • odszukiwanie sensu życia i planowanie życia mimo choroby nowotworowej

Pomoc psychologiczna dla pacjenta onkologicznego

 • interwencja kryzysowa
 • techniki stabilizacji stanu emocjonalnego i dystansowania się od nadmiaru negatywnych emocji
 • wsparcie emocjonalne
 • psychoedukacja
 • relaksacja
 • muzykoterapia
 • ćwiczenia wizualizacyjne
 • terapia behawioralna i poznawcza (drabina strachu/ nadziei/ optymizmu/ własnej skuteczności, tworzenie stanu odprężenia, ćwiczenia oddechowe, stabilizowanie samooceny, wzmacnianie kompetencji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości i poczucia autonomii, nadawanie znaczenia swemu zmaganiu się z rakiem)

Pomoc psychologiczna rodzinom/ osobom bliskim pacjenta onkologicznego

 • redukowanie stresu i negatywnych emocji wywołanych chorobą nowotworową bliskiej osoby
 • psychoedukacja (jak pomagać, jak wspierać chorego, a jednocześnie dbać o siebie samego)
 • radzenie sobie z ubocznymi działaniami leczenia przeciwnowotworowego u osoby bliskiej
 • dbanie o bliskość własnej relacji z leczącą się osobą
 • pielęgnowanie własnej higieny psychicznej, troszczenie się o siebie w procesie pomagania bliskiemu
 • dbanie o wystarczająco dobrą jakość życia codziennego mimo choroby nowotworowej w małżeństwie/ rodzinie
 • przeciwdziałanie dezorganizacji życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego w procesie pomagania osobie bliskiej (jak się nie zatracić w pomaganiu oraz jak korzystać z praw osoby wspierającej)
 • radzenie sobie podczas i po odejściu osoby bliskiej


Informowanie o przysługujących dodatkowych formach pomocy materialnej, opiekuńczej, prawnej z innych instytucji pomocowych (spoza ochrony zdrowia)

 


Dodatkowe materiały:

 

Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Personel Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Dyżurka pielęgniarek Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Wejście Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Zarządzający Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Z-ca Zarządzającego Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział Oddział Onkologiczny, Odcinek D - Oddział

 

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
10-09-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony