Oddział Neonatologiczny


Personel Oddziału Neonatologicznego

Oddział Neonatologiczny

Zespół nr 1
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice 

 

TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 100 

- Dyżurka lekarska: 32 42 00 299 
- Dyżurka pielęgniarska: 32 42 00 306

 


Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych poza szpitalem. 

W 2012 roku nasz Oddział uzyskał II stopień referencyjności w trójstopniowym Programie Opieki Perinatalnej, co oznacza, że poza opieką nad dziećmi zdrowymi prowadzi także intensywną terapię noworodka i opiekę ciągłą. Przyjmujemy i leczymy noworodki urodzone o czasie i powyżej 32 Hbd i masie ciała powyżej 1500 g. 

Od 2016 roku Oddział jest po całkowitej przebudowie i powiększonej powierzchni użytkowej dla noworodków. 

Oddział pracuje w systemie rooming-in, co zapewnia nieograniczony kontakt matki i dziecka od chwili urodzenia do wypisu. Wizyty lekarskie odbywają się dwa razy dziennie, natomiast pielęgniarki i położne naszego Oddziału przychodzą do pacjentek co około 3 godziny oraz każdorazowo na wezwanie pacjentki. Dostępność do informacji o stanie zdrowia noworodka matce oraz osobie przez nią upoważnionej jest całodobowa. Zapewniamy 24-godzinne zabezpieczenie lekarskie noworodków.

Personel Oddziału Neonatologicznego współpracuje z Salą Porodową i Oddziałem Położniczym. 

Lekarz neonatolog wraz z pielęgniarką neonatologiczną asystuje przy porodzie. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarza neonatologa. Lekarze i pielęgniarki biorą udział w szkoleniach neonatologicznych, utrzymując wysoki poziom profesjonalnej opieki medycznej. Badanie, ważenie, toaleta noworodków odbywa się na salach w obecności matki. 

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych noworodków, jak: inkubatory otwarte i zamknięte, respiratory, neo-puff, CPAP, pulsoksymetry, oksymetry, kardiomonitory, Infant Flow, bilirubinometry (przezskórny, nieinwazyjny pomiar poziomu bilirubiny u noworodka) oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia leczenia i żywienia: pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, aparat do USG, aparat do przesiewowego badania słuchu oraz aparat do RTG. Oddział sukcesywnie doposażany jest w nowy sprzęt dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Współpracujemy również z lekarzem specjalistą kardiologiem, dermatologiem oraz ortopedą.

U wszystkich noworodków, po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców, wykonuje się:

 • przesiewowe badania słuchu
 • szczepienia obowiązkowe
 • standardowe badania przesiewowe
 • badania pulsoksymetryczne
 • przesiewowe badania stawów biodrowych /USG/

Nasze Centrum realizuje program "10 kroków do udanego karmienia piersią", będący podstawą inicjatywy WHO/ UNICEF "Szpital przyjazny dziecku". Dajemy naszym noworodkom szansę od pierwszych chwil życia, by karmione były pokarmem matki, jednak ostateczna decyzja o karmieniu należy do matki, całkowicie przez nas akceptowana, może również liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Po urodzeniu, noworodka podajemy matce, dzięki temu bezstresowo akceptuje otaczający go świat. Po kilkunastu minutach zazwyczaj zaczyna szukać piersi i zaczyna ssać. Kolejne karmienia powinny odbywać się, gdy noworodek wykazuje aktywność - budzi się, otwiera buzię, cmoka, ssie paluszki. Karmienie na żądanie zapewnia komfort matce i dziecku, powinno odbywać się 8-12 razy na dobę. Istnieje możliwość używania własnych ubranek i bielizny dla noworodka przebywającego z matką na sali w systemie rooming-in. W czasie pobytu w Centrum, cały personel medyczny służy pomocą i radą. Pracujące osoby mają wieloletnie doświadczenie w pracy z matkami i ich dziećmi, ukończone kursy specjalizacyjne potwierdzone certyfikatami. Po wyjściu z Oddziału noworodka otaczamy opieką w Poradni Neonatologicznej.

 


Zarządzający Oddziałem Neonatologicznym

 • Małgorzata Borecka-Kopiec - specjalista pediatra, specjalista neonatologLekarze

 • Barbara Sido-Bergler - Z-ca Zarządzającego, specjalista pediatra, specjalista neonatolog
 • Anna Nowak - specjalista pediatra, specjalista neonatolog
 • Kinga Przemyk - specjalista pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
 • Ewa Mrowiec - specjalista pediatra, specjalista neonatologPołożna Koordynująca Oddziału

 • Magdalena Gral - mgr położnictwa
 • Paulina Pieczątka - Z-ca Położnej Koordynującej

 

 


Dodatkowe materiały:

Widok Oddziału Neonatologicznego Widok Oddziału Neonatologicznego Widok Oddziału Neonatologicznego

Widok Oddziału Neonatologicznego Widok Oddziału Neonatologicznego Widok Oddziału Neonatologicznego


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
17-05-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony