Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro na przygotowywanie posiłków dla pcjentów i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały

Oznaczenie sprawy: K.C.O./PN/19/2021 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej  za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET e - Zamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Katowickiego Centrum Onkologii

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przez podmiot uprawniony badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Katowickiego Centrum Onkologii , zgodnie z ustawą  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Termin złożenia oferty  dnia 14.07.2021 do godz. 12:00


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 Euro na zakup i dostarczenie rękawic ochronnych jednorazowego użytku (nr sprawy KCO/PN/17/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony na zakup zestawów komputerowych, oprogramowania antywirusowego i monitorującego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Katowickiego Centrum Onkologii

Oznaczenie sprawy:KCO /PN/15/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/homeServlet


Przeglądy, konserwacja, naprawa urządzeń dźwigowych i przeglądy, konserwacja, serwis drzwi automatycznych dla Katowickiego Centrum Onkologii

KCO/TP/16/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 euro na zakup, dostarczenie i montaż osprzętu sieciowego wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum Onkologii

Oznaczenie sprawy:KCO /PN/14/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/homeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie artykułów biurowych

oznaczenie sprawy: K.C.O./TP/13/2021 postępowanie jest prowadzone na Platformie zakupowej  pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 214 000 euro na zakup i dostarczenie akceleratora

oznaczenie sprawy K.C.O./PN/12/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zakup i dostarczanie przenośnego systemu infuzyjnego do podawania leków cytostatycznych

Oznaczenie sprawy KCO/TP/11/2021 postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej MARKETPLANET https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/homeServlet


dzierżawa analiz koagulol. wraz z zakupem i dostawą odczyn., materiałów kontrolnych i kalibratorów, mater. zużywalnych oraz z serwisem analizatora (nr sprawy KCO/TP/9/2021)

postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz z serwisem analizatora (nr sprawy KCO/TP/9/2021)postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet p...