postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie rewitalizacji parku szpitalnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej


Nr sprawy: KCO/TP/36/2022. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Przedmiot zamówienia jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – projekt MBO-0136/W/21 Zielone Katowickie Centrum Onkologii. Przedmiot zamówienia jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – projekt MBO-0136/W/21 Zielone Katowickie Centrum Onkologii.

 

 

 


Data utworzenia
17-05-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
17-05-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony