Oddział Geriatryczny


Personel Oddziału Geriatrycznego

Oddział GeriatrycznyLokalizacja Oddziału Geriatrycznego - Katowice, ul. Józefowska 119, Budynek A, piętro 3. i 4.

Zespół nr 2 
ul. Józefowska 119 
40-145 Katowice 

 


TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 400 

- Zarządzający: wewnętrzny 417, nr bezpośredni 32 42 00 417 
Z-ca Zarządzającego: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 
Dyżurka lekarska: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 
Dyżurka pielęgniarska 3. piętro: wewnętrzne 415, 418, nr bezpośrednie 32 42 00 415, 32 42 00 418 
Dyżurka pielęgniarska 4. piętro: wewnętrzny 419, nr bezpośredni 32 42 00 419

 


Do Oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60. rok życia, z wielochorobowością wymagający diagnostyki i leczenia zaostrzeń obecnych schorzeń. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym ze skierowaniem od lekarzy rodzinnych.

Ustalanie terminów na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego odbywa się od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:00.

Oddział nie świadczy usług opieki przewlekłej.
Dodatkowe materiały:

Personel Oddziału Geriatrycznego Oddział Geriatryczny Oddział Geriatryczny Oddział Geriatryczny Oddział Geriatryczny Oddział Geriatryczny Oddział Geriatryczny


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
18-05-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony