Oddział Geriatryczny


Personel medyczny

Oddział Geriatryczny

Zespół nr 2 
ul. Józefowska 119 
40-145 Katowice 

 


TELEFONY 
- Centrala: 32 42 00 400 

- Zarządzający: wewnętrzny 417, nr bezpośredni 32 42 00 417 
Z-ca Zarządzającego: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 
Dyżurka lekarska: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 
Dyżurka pielęgniarska 3. piętro: wewnętrzne 415, 418, nr bezpośrednie 32 42 00 415, 32 42 00 418 
Dyżurka pielęgniarska 4. piętro: wewnętrzny 419, nr bezpośredni 32 42 00 419

 


Oddział Geriatryczny zlokalizowany jest w Zespole Nr 2, w Katowicach Wełnowcu, przy ul. Józefowskiej 119. 
Oddział uzyskał możliwość specjalizacji w zakresie Geriatrii (w systemie modułowym). 
Budynek położony jest na granicy miast Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich, odsunięty od głównych dróg, otoczony zielenią parku. Wokół panuje cisza i spokój sprzyjający leczeniu osób z przewlekłymi schorzeniami. 

Personel Oddziału Geriatrycznego:

 • lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i geriatrii,
 • pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi,
 • rehabilitant, fizykoterapeuta,
 • psycholog,
 • dietetyk,
 • współpracujący z Oddziałem pracownicy socjalni i opieka środowiskowa.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 65. rok życia, ubezpieczeni w NFZ, ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów i innych oddziałów szpitalnych. 
Przyjęcia odbywają się po ustaleniu terminu z lekarzem Oddziału Geriatrycznego, codziennie w godzinach od 08:00 do 18:00. 

Oddział zapewnia całodobową opiekę medyczną i pielęgnacyjną, w tym diagnostykę, leczenie i rehabilitację ruchową z fizykoterapią. 

Świadczenia obejmują zakres:

 • schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego 
  (m. in.: otępienia, parkinsonizm, choroby naczyniowe, zaburzenia chodu, neuralgie oraz ich powikłania)
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego 
  (m. in.: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze)
 • schorzenia układu oddechowego 
  (m. in.: przewlekła choroba obturacyjna, zapalenie płuc)
 • schorzenia przewodu pokarmowego 
  (m. in.: zaburzenia trawienia i wchłaniania, przewlekłe choroby jelit)
 • schorzenia narządu ruchu 
  (m. in.: osteoporoza, choroby zwyrodnieniowe stawów)
 • schorzenia endokrynologiczne 
  (m. in.: cukrzyca, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, nadczynność tarczycy)
 • zespoły niedoborowe 
  (m. in.: niedożywienie, niedobory witaminowe)
 • schorzenia dermatologiczne 
  (m. in.: odleżyny, owrzodzenia, róża).


Oddział korzysta z zaplecza diagnostycznego Centrum w postaci:

 • laboratorium analityczne całodobowe,
 • pracownia diagnostyki kardiologicznej (EKG, testy wysiłkowe, Holter-EKG oraz ciśnieniowy, UKG, USG-DOPPLER)
 • pracownia diagnostyki radiologicznej (RTG, tomografia komputerowa)
 • pracownia USG
 • pracownia endoskopowa (panaendoskopia, kolonoskopia, bronchoskopia)
 • spirometria

oraz zaplecza terapeutycznego:

 • pracownia fizykoterapii (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłoterapia, masaże)
 • pracownia rehabilitacji (sala gimnastyczna z wyposażeniem rehabilitacyjnym).

 


Dodatkowe materiały:

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
18-08-2018 (Michał Pisula)
Data publikacji
14-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony