Przetargi


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:
https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


dzierżawa analiz koagulol. wraz z zakupem i dostawą odczyn., materiałów kontrolnych i kalibratorów, mater. zużywalnych oraz z serwisem analizatora (nr sprawy KCO/TP/9/2021)

postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz z serwisem analizatora (nr sprawy KCO/TP/9/2021)postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet p...


Przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii

Oznaczenie sprawy:KCO /PN/ 8 /2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/homeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na transport zwłok pacjentów zmarłych w Katowickim Centrum Onkologii

oznaczenie sprawyKCO/TP/7/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej MARKETPLANET https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/homeServlet


Postępowanie na zakup systemu zamkniętego pobierania krwi

K.C.O./TP/6/2021 Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym (nr sprawy KCO/TP/5/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie leków onkologicznych – 8 Pakietów (nr sprawy KCO/PN/3/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie bonów (nr sprawy KCO/PN/4/2021)

postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na naprawę videokolonoskopów

numer sprawyK.C.O./TP/2/2021 postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  


Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych

znak sprawy: K.C.O./TP/1/2021


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021