BIPStosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy...

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Katowickim Centrum Onkologii: z tablicy ogłoszeń Katowickiego Centrum Onkologii na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Katowickiego Centrum Onkologii Nie jest wym...


Przechowywanie akt osobowych byłych pracowników ZOZ


Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy


Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków


Majątek, którym dysponuje Centrum


Statut Katowickiego Centrum Onkologii


Organy i Struktura Katowickiego Centrum Onkologii

Organy: Dyrektor Rada Społeczna Pion Dyrektora Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Główny Księgowy Dział ds. Osobowych i Organizacyjnych Pełnomocnik Dyrektora ds. Audytu i Kontroli Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektow i Inwestycji Pełnomocnik...


Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych w Katowickim Centrum Onkologii

Do przegladania plików potrzebna jest przegladarka plików pdf, np. Adobe Reader  


Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych w Katowickim Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii udziela świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, pomocy doraznej, pielęgnacji i opieki nad chorymi, diagnostyki medycznej, rehabilitacji leczniczej, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia i cz...


Rodzaj Działalności Katowickiego Centrum Onkologii

Centrum jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz b...