Centralna Izba Przyjęć


Izba Przyjęć - Rejestracja

Centralna Izba Przyjęć

Zespół nr 1 
ul. Raciborska 27 
40-074 Katowice

 

 


TELEFONY 
Centrala: 32 42 00 100 

Wewnętrzne: 225, 163 
Telefony bezpośrednie: 32 42 00 225, 32 42 00 163 

e-mail: ipz1@kco.katowice.pl

 

Kierownik Izby Przyjęć

 • lek. med. Elżbieta Skrzypek

 


Centralna Izba Przyjęć otwarta została w dniu 30. listopada 2012 r. 

Jej budowa była jednym z zadań Strategii Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", wpisanym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa i finansowanym głównie z jego środków. 

Centralna Izba Przyjęć, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, dostosowaniu pomieszczeń do obowiązujących wymogów prawa oraz dogodnej lokalizacji, stanowi bardzo istotne miejsce udzielania pomocy medycznej w Śródmieściu Katowic. 


Centralna Izba Przyjęć spełnia warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacja udzielania świadczeń:

 1. Lekarze specjaliści - zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.
 2. Pielęgniarki - zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia
 3. W skład Izby Przyjęć wchodzą:
  • Punkt rejestracji
  • Pomieszczenia zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do Centrum/ do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej
  • Pomieszczenie zapewniające wykonanie doraźnych zabiegów
  • Pomieszczenie zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono lub podejrzewa się chorobę zakaźną.

Izba Przyjęć korzysta z zaplecza diagnostycznego Katowickiego Centrum Onkologii w postaci:

 • laboratorium analityczne całodobowe
 • pracownia diagnostyki elektrokardiograficznej
 • pracownia diagnostyki radiologicznej, w tym dostęp do tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego
 • pracownia USG

Personel zawsze stara się służyć radą i pomocą osobom zgłaszającym się do Katowickiego Centrum Onkologii, działając zgodnie z przyjętymi procedurami i prawami pacjenta. 

 


Dodatkowe materiały:

Izba Przyjęć Izba Przyjęć - Rejestracja Izba Przyjęć 

Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć 

Izba Przyjęć Izba Przyjęć Izba Przyjęć

 


Data utworzenia
09-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
10-08-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
09-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony