przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym


znak sprawy: KCO/PN/16/2022

postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
18-03-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
18-03-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony