postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczenie Leku onkologicznego (nr sprawy KCO/TP/15/2022)


 

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
28-03-2022 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
28-03-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony