przetarg nieograniczony na zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym


Oznaczenie sprawy: KCO/PN/3/2022

Zamówienie jest prowadzone w trybie "Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 215 000 euro" , w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
16-02-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
16-02-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony