Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego do przygotowania i podaży leków cytostatycznych


Nr sprawy: KCO/TP/7/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
01-03-2022 (Justyna Pugaczew-Jamrozik)
Data publikacji
01-03-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony