Projekty


Logo Województwo Śląskie

Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii."     W ramach przedmiotowego zadania zakupiono na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii elektryczne łóżka szpitalne wraz z m...


Logo Województwo Śląskie

Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii, w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach"   Bezpośrednim celem zadania jest d...


Tablica - dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Program "Fundusz przeciwdziałania COVID-19"

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA         Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Przebudowa instalacji tlenowej w budynku szpitalnym Zespołu Nr 2 Katowickiego Centrum Onkologii, przy ul. Józefowskiej 119, w związku z COVID-19”. Zadanie finansowane jest z programu: FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19            


Tablica - dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Program "Narodowa Strategia Onkologiczna" - zadanie "Doposażenie zakładów radioterapii"

PROJEKT FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA         Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Doposażenie zakładów radioterapii" poprzez doposażenie Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii w akcelerator dot. programu "Narodowa Strategia Onkologiczna". Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia...


Herb Województwo Śląskie

Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG KCO w nowoczesny aparat ultrasonograficzny

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny"     Bezpośrednim celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych...


Herb Województwo Śląskie

Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"     Zadanie obejmować będzie rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii w celu przywrócenia jego publicznego charakte...