Oddziały


Pododdział Chemioterapii Ambulatoryjnej

Pododdział Chemioterapii Ambulatoryjnej, Odcinek B

Pododdział Chemioterapii Ambulatoryjnej, Odcinek B Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Rejestracja: wewnętrzne: 254, 255, nr bezpośrednie 32 42 00 254, 32 42 00 255 (czynne w godz. 06:00-14:00) Pododdział Chemioterapii Onkologicznej jest przeznaczony dla pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworo...


Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Oddział Onkologiczny, Odcinek A Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Sekretariat: wewnętrzny 380, nr bezpośredni 32 42 00 380  Oddział Onkologii funkcjonuje jako KCO w Katowicach. Zlokalizowany jest w nowym gmachu Szpitala, na 3. piętrze nad Centralną Izbą Przyjęć. Zespół leczący do grupa 9...


OIOM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice      TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100- Dyżurka pielęgniarska - OIOM: wewnętrzny 457, nr bezpośredni 32 42 00 457- Dyżurka pielęgniarek - Dział Anestezjologii: wewnętrzny 326, nr bezpośredni 32 42 00 326   Oddział Intensywnej Terapii jest miejscem, w k...


Personel Oddziału Radioterapii

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Zarządzający: wewnętrzny 266, nr bezpośredni 32 42 00 266 - Dyżurka lekarska/ sekretariat: wewnętrzny 259, nr bezpośredni 32 42 00 259 - Dyżurka pielęgniarska: we...


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny, Odcinek D

Oddział Onkologiczny, Odcinek D Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Ordynator: wewnętrzny 377, nr bezpośredni 32 42 00 377 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 376, nr bezpośredni 32 42 00 376 - Dyżurka pielęgniarska (nowy oddział): wewnętrzny 375, nr bezpośredni 32 42 00 375 - Sekretariat: wewnętrzn...


Personel Oddziału Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice      TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Prowadzący Oddział: wewnętrzny 242, nr bezpośredni 32 42 00 242 - Dyżurki lekarskie: wewnętrzne 212, 214, nr bezpośredni 32 42 00 212, 32 42 00 214 - Dyżurka pielęgniarek: wewnętrzny 205, nr bezpośredni 32 42 00 205 - Dyżurka pielęgniarki o...


Personel Oddziału Neonatologicznego

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Dyżurka lekarska: 32 42 00 299 - Dyżurka pielęgniarska: 32 42 00 306   Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych...


Personel Pododdziału Chorób Wewnętrznych

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Odcinek E i F

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (Odcinki E i F) Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100  PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Odcinek E) - Budynek CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ - 2. piętro- Zarządzający, prof. dr n. med. M. Chorąży: wewnętrzny 260, nr bezpośredni 32 42 00 260 - Dyżurka lek...


Personel Oddziału Geriatrycznego

Oddział Geriatryczny

Oddział Geriatryczny Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 40-145 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 400 - Zarządzający: wewnętrzny 417, nr bezpośredni 32 42 00 417 - Z-ca Zarządzającego: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka pielęgniarska 3. piętro: wewnętrzne 415,...


Personel medyczny przy stole operacyjnym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem                          Ginekologii Onkologicznej   Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice       TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100   - Zarządzający (dr n. med. A. Nowara): wewnętrzny 303, nr bezpośredni 32 42 00 303 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 302, nr bezpośredni 32 42 00 302 -...