Oddziały


Grupa lekarzy i pielęgniarek na korytarzu szpitala

Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice      TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Zarządzający: wewnętrzny 242, nr bezpośredni 32 42 00 242 - Dyżurki lekarskie: wewnętrzne 212, 214, nr bezpośredni 32 42 00 212, 32 42 00 214 - Dyżurka pielęgniarek: wewnętrzny 205, nr bezpośredni 32 42 00 205 - Dyżurka pielęgniarki oddział...


Personel medyczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Dyżurka lekarska: 32 42 00 299 - Dyżurka pielęgniarska: 32 42 00 306   Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych...


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Zarządzający, prof. dr n. med. M. Chorąży (2. piętro): wewnętrzny 260, nr bezpośredni 32 42 00 260 - Dyżurka lekarska (2. piętro): wewnętrzny 265 oraz 384, nr bezpośredni 32 42 00 265 oraz 32 42 00 384 - Dy...


Personel medyczny

Oddział Geriatryczny

Oddział Geriatryczny Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 40-145 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 400 - Zarządzający: wewnętrzny 417, nr bezpośredni 32 42 00 417 - Z-ca Zarządzającego: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka pielęgniarska 3. piętro: wewnętrzne 415,...


Personel medyczny przy stole operacyjnym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem                          Ginekologii Onkologicznej   Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice       TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100   - Zarządzający (lek. med. J. Świtała): wewnętrzny 303, nr bezpośredni 32 42 00 303 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 302, nr bezpośredni 32 42 00 302 -...


Stanowisko rejestracji

Centralna Izba Przyjęć

Centralna Izba Przyjęć Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Wewnętrzne: 225, 163 - Telefony bezpośrednie: 32 42 00 225, 32 42 00 163 e-mail: ipz1@kco.katowice.pl   Kierownik Izby Przyjęć lek. med. Elżbieta Skrzypek   Centralna Izba Przyjęć otwarta została w dniu 30. listopada 2012 r. J...


Personel oddziału

Oddział Dermatologiczny

Oddział Dermatologiczny Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 40-145 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 400- Zarządzający: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339- Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 219, nr bezpośredni 32 42 00 219   Oddział Dermatologiczny posiada certyf...


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny

Oddział Onkologiczny Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Ordynator: wewnętrzny 377, nr bezpośredni 32 42 00 377 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 376, nr bezpośredni 32 42 00 376 - Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 255, nr bezpośredni 32 42 00 255 - Dyżurka pielęgniarska (nowy oddział): wewnętrzny...


Budynek zakładu

Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Rejestracja: 32 420 0 420 - Zarządzający Zakładem Radioterapii lek. med. Robert Kwiatkowski: 32 42 00 135 - Zastępca Zarządzającego Zakładem Radioterapii dr fiz. Marcin Dybek: 32 42 00 117 - Zarządzający Pracownią Fizyki Medycznej dr n. fi...


Personel oddziału

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Zarządzający: wewnętrzny 266, nr bezpośredni 32 42 00 266 - Dyżurka lekarska/ sekretariat: wewnętrzny 259, nr bezpośredni 32 42 00 259 - Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 26...