Oddziały


Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Oddział Onkologiczny, Odcinek A

Oddział Onkologiczny, Odcinek A Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Sekretariat: wewnętrzny 380, nr bezpośredni 32 42 00 380  Oddział Onkologii funkcjonuje jako KCO w Katowicach. Zlokalizowany jest w nowym gmachu Szpitala, na 3. piętrze nad Centralną Izbą Przyjęć. Zespół leczący do grupa 9...


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny, Odcinek D

Oddział Onkologiczny, Odcinek D Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Ordynator: wewnętrzny 377, nr bezpośredni 32 42 00 377 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 376, nr bezpośredni 32 42 00 376 - Dyżurka pielęgniarska (nowy oddział): wewnętrzny 375, nr bezpośredni 32 42 00 375 - Sekretariat: wewnętrzn...


Personel oddziału

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C

Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Odcinek C Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Zarządzający: wewnętrzny 266, nr bezpośredni 32 42 00 266 - Dyżurka lekarska/ sekretariat: wewnętrzny 259, nr bezpośredni 32 42 00 259 - Dyżurka pielęgniarska: we...


Grupa lekarzy i pielęgniarek na korytarzu szpitala

Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice      TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Prowadzący Oddział: wewnętrzny 242, nr bezpośredni 32 42 00 242 - Dyżurki lekarskie: wewnętrzne 212, 214, nr bezpośredni 32 42 00 212, 32 42 00 214 - Dyżurka pielęgniarek: wewnętrzny 205, nr bezpośredni 32 42 00 205 - Dyżurka pielęgniarki o...


Personel medyczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Zespół nr 1ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Dyżurka lekarska: 32 42 00 299 - Dyżurka pielęgniarska: 32 42 00 306   Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych...


Personel medyczny

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100  PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - Budynek CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ - 2. piętro- Zarządzający, prof. dr n. med. M. Chorąży: wewnętrzny 260, nr bezpośredni 32 42 00 260 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 265 oraz 3...


Personel medyczny

Oddział Geriatryczny

Oddział Geriatryczny Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 40-145 Katowice    TELEFONY - Centrala: 32 42 00 400 - Zarządzający: wewnętrzny 417, nr bezpośredni 32 42 00 417 - Z-ca Zarządzającego: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 416, nr bezpośredni 32 42 00 416 - Dyżurka pielęgniarska 3. piętro: wewnętrzne 415,...


Personel medyczny przy stole operacyjnym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem                          Ginekologii Onkologicznej   Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice       TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100   - Zarządzający (lek. med. J. Świtała): wewnętrzny 303, nr bezpośredni 32 42 00 303 - Dyżurka lekarska: wewnętrzny 302, nr bezpośredni 32 42 00 302 -...


Stanowisko rejestracji

Centralna Izba Przyjęć

Centralna Izba Przyjęć Zespół nr 1 ul. Raciborska 27 40-074 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 100 - Wewnętrzne: 225, 163 - Telefony bezpośrednie: 32 42 00 225, 32 42 00 163 e-mail: ipz1@kco.katowice.pl   Kierownik Izby Przyjęć lek. med. Elżbieta Skrzypek   Centralna Izba Przyjęć otwarta została w dniu 30. listopada 2012 r. J...


Personel oddziału

Oddział Dermatologiczny

Oddział Dermatologiczny Zespół nr 2 ul. Józefowska 119 40-145 Katowice     TELEFONY - Centrala: 32 42 00 400- Zarządzający: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 339, nr bezpośredni 32 42 00 339- Dyżurka pielęgniarska: wewnętrzny 219, nr bezpośredni 32 42 00 219   Oddział Dermatologiczny posiada certyf...