Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27


Logo Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym  Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27”

 

 

 

Przebudowa i wymiana dźwigu miała na celu zabezpieczenie i zapewnienie  komunikacji pacjentów oraz zwiększenie komfortu użytkowego pacjentów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchu, którzy aby dostać się do Budynku Głównego szpitala muszą korzystać z wind obsługujących kondygnacje przyziemne w przyległych i powiązanych komunikacją wewnętrzną obiektach CIP i Radioterapii.

Realizacja projektu umożliwiła bezpośredni dostęp do Budynku Głównego z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchu.

W wyniku realizacji projektu wzrosła jakość i dostępność do świadczeń medycznych,  w szczególności w obszarze onkologicznym, pacjentów onkologicznych, którzy z uwagi na chorobę i wydłużony pobyt na oddziałach szpitalnych wymagają zapewnienia podczas pobytu pacjentów odpowiednich warunków.

Dzięki realizacji projektu podniesiona została jakość oraz dostępność do świadczeń medycznych świadczonych przez placówkę, co stanowiło główny cel projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu podniesiony został standard pracy pracowników szpitala.

 

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Katowickie Centrum Onkologii. Beneficjentami pośrednimi (grupy docelowe) będą: pacjenci, pielęgniarki oraz personel medyczny szpitala.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa Śląskiego.

 

Logo Województwo Śląskie

 

 


Data utworzenia
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
27-11-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony