Informacje dla Pacjentów


Ankiety COVID-19

Ankiety COVID - 19 do wypełnienia przed przyjęciem do szpitala.   ANKIETA - OGÓLNA ANKIETA - SZCZEGÓŁOWA


Cenniki - świadczenia odpłatne

Cenniki Poradnia Specjalistyczna Poradnia Medycyny Pracy Pracownia Endoskopii Pracownia Mammografii Pracownia USG Pracownia RTG Pracownia Tomografii Komputerowej Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Bronchoskopii Pracownia Fizjoterapii Pracownia EKG Zakład Radioterapii Konsultacje wykonywa...


Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dyrekcja Katowickiego Centrum Onkologii informuje, że od dnia 04.05.2019 r. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, dokumentację medyczną udostępnia się po raz pierwszy bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tej samej dokumentacji medycznej opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Upoważnienie do wydania dokumenta...


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca procesu udzielania świadczeń medycznych pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.   Pozostałe klauzule informacyjne znajdują się w sekcji Ochrona Danych Osobowych.     Do przeglądania pliku potrzebna jest przeglądarka plików pdf, np. Adobe Reader.          


Informacja o rejestracji pacjentów

Informacja o rejestracji pacjentów: I. Telefoniczna rejestracja pacjenta odbywa się poprzez Call Center – nr tel. 32 420 0 420 rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 19:00 rejestracja obsługuje następujące poradnie i pracownie: Poradnia Wielospecjalistyczna Poradnia Onkologiczna Poradnia POZ Pracowni...


Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych w Katowickim Centrum Onkologii

1. Katowickie Centrum Onkologii udziela świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, pomocy doraźnej, pielęgnacji i opieki nad chorymi, diagnostyki medycznej, rehabilitacji leczniczej, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia i c...


Rodzaj Działalności Katowickiego Centrum Onkologii

Centrum jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz b...


Rzecznik Praw Pacjenta

http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/