Oferty pracy - inne


KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę do pracy w Sekcji Zamówień Publicznych

OFERTA PRACY nr 28/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę do pracy w Sekcji Zamówień Publicznych Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe bardzo dobra znajomość przepisów, ustawy prawo zamówień publicznych oraz procedur w zakresie zamówień publicznych, znajomości pakietu MS Office, programów inform...


OFERTA PRACY nr 22/2019 z dnia 23.07.2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: Wykształcenie: ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki pielęgniarskiej lub higienistki szpialnej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub po...


OFERTA PRACY nr 11/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

Katowickie Centrum Onkologii zatrudni osobę na stanowisko technika farmaceutycznego do pracy                                                            w Aptece Wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny i dyplomu potwierdzające...


OFERTA PRACY nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę na stanowisko INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  Wymagania: wykształcenie wyższe – preferowanie wykształcenie o kierunku budownictwo lub pokrewne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracy...