Oferty pracy - inne


Ogłoszenie nr 02/2020 z dnia 21 stycznia 2020r - księgowa/Księgowy - aktualizacja z dnia 17.02.2020r

OFERTA PRACY nr 02/2020 z dnia 21 stycznia 2020r. ________________________________________________________________________________________ Katowickie Centrum Onkologii zatrudni do pracy Księgową/Księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagania: wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: finanse, ekonom...


archiwista (OFERTA PRACY nr 33/2019 z dnia 23.10.2019 r.)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę na stanowisko archiwista Wymagania: wykształcenie minimum średnie; znajomość obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentacji (w tym dokumentacji medycznej), w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; Rozporządzenia MKiDN w sprawie klasyfikowa...


referent w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych (OFERTA PRACY nr 31/2019 z dnia 15.10.2019 r.)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę na stanowisko referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych  Wymagania konieczne: wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne, podstawowa znajomość przepisów prawa pracy, biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spra...


OFERTA PRACY nr 22/2019 z dnia 23.07.2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni opiekunów medycznych Wymagania: Wykształcenie: ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki pielęgniarskiej lub higienistki szpialnej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub po...


OFERTA PRACY nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII zatrudni osobę na stanowisko INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  Wymagania: wykształcenie wyższe – preferowanie wykształcenie o kierunku budownictwo lub pokrewne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracy...