Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii


Logo Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: "Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii, w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach"

 

Bezpośrednim celem zadania jest dostosowanie i zwiększenie poziomu zabezpieczenia Katowickiego Centrum Onkologii do funkcjonowania w warunkach ograniczonych dostaw i przerw w zasilaniu w energię elektryczną obiektów szpitala.

Ostatnie zrealizowane inwestycje polegające  na poszerzeniu działalności leczniczej szpitala i powstałe nowe potrzeby podtrzymania pracy Katowickiego Centrum Onkologii w czasie przerw w zasilaniu, wymuszają podłączania większej ilości obiektów pod rezerwowe zasilanie, ponad aktualne rezerwowane układy zasilania - spełniające wymogi § 42 Rozp. Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. U z 2022, poz.402).

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa Śląskiego.

 


Logo Województwo Śląskie


Data utworzenia
13-12-2022 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
13-12-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
13-12-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony