Oferty pracy


OFERTA PRACY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LEKARZEM SPECJALISTĄ Z NEONATOLOGII NR 26/2018 z dnia 09 sierpnia 2018r

Katowickie Centrum Onkologii nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą z neonatologii w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej Wymagania:wykształcenie wyższe medyczne,aktualne prawo wykonywania zawodu,specjalizacja w zakresie neonatologii Wymagane dokumenty: podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 24...


OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTORA - KOORDYNATORA DS ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR 25/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r.

Katowickie Centrum Onkologii zatrudni osobę na stanowisko: inspektora – koordynatora ds. świadczeń zdrowotnych w Administracji Zespołu Nr 1(1 etat, umowa na okres próbny następnie umowa na zastępstwo) Nasze wymagania:wykształcenie wyższe o profilu medycznym (zdrowie publiczne), ekonomiczne; znajomość rozliczeń z NFZ;znajomość systemu Jednorodnych...


Informacja

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KATOWICKIM CENTRUM ONKOLOGII Osoby zainteresowane pracą w Katowickim Centrum Onkologii proszone są o zapoznanie się z informacją dla przyszłych kandydatów, znajdującą się w załączniku poniżej.    Dodatkowe materiały: kwestionariusz_klauzula_oswiadczenie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO (OFERTA NR 23/2018)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIzatrudni osobę na stanowiskorobotnik gospodarczy Wymagania: posiadanie minimum wykształcenia podstawowego, chęć do pracy, uczciwość, rzetelność, dyspozycyjność Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku robotnika gospodarczego. Umiejętności: planowania i organizowania pracy własnej, pracy...


OFERTA PRACY NA STANOWISKO SEKRETARKI MEDYCZNEJ W IZBIE PRZYJĘĆ (OFERTA NR 24/2018)

Katowickie Centrum Onkologiizatrudni osobę na stanowiskosekretarki medycznejdo pracy wIzbie Przyjęć Nasze wymagania: wykształcenie minimum średnie, biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office), internetu oraz urządzeń biurowych, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespo...


OFERTA PRACY NA STANOWISKO SALOWEJ (OFERTA NR 22/2018)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIzatrudni osoby na stanowiskosalowej Wymagania: posiadanie minimum wykształcenia podstawowego, chęć do pracy, uczciwość, rzetelność, dyspozycyjność. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku salowej. Umiejętności: planowania i organizowania pracy własnej, pracy indywidualnej oraz w zespole...


OFERTA PRACY NA STANOWSKO TECHNIKA MEDYCZNEGO - TECHNIKA STERYLIZACJI (OFERTA NR 21/2018)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIzatrudni techników medycznych – techników sterylizacji Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technika sterylizacji medycznej uprawnienia typu E – do obsługi sterylizatorów, autoklawów, dezynfektorów medycznych Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na...


OFERTA PRACY NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI - (Nr 19/2018)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIzatrudni PIELĘGNIARKI Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu, Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy oraz posiadanie specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Umiejętności:...


OFERTA PRACY NA STANOWISKO POŁOŻNEJ (Nr 20/2018)

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIzatrudni położne Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe w zakresie położnictwa, aktualne prawo wykonywania zawodu, Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy oraz posiadanie specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Umiejętnośc...


Oferta pracy nr 2018/18 - Informacja z dn. 03.08.2018 o zakończeniu procesu rekrutacji

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zatrudni osobę na stanowisko SEKRETARKI MEDYCZNEJ (1 etat) do pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Nasze wymagania: wykształcenie minimum średnie, biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office), internetu oraz urządzeń biurowych, Dodatkowym atutem będzie posiadan...