Cenniki - świadczenia odpłatne


Cenniki

  1. Poradnia Specjalistyczna
  2. Poradnia Medycyny Pracy
  3. Pracownia Endoskopii
  4. Pracownia Mammografii
  5. Pracownia USG
  6. Pracownia RTG
  7. Pracownia Tomografii Komputerowej
  8. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
  9. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
  10. Pracownia Bronchoskopii
  11. Pracownia Fizjoterapii
  12. Pracownia EKG
  13. Zakład Radioterapii
  14. Konsultacje wykonywane dla innych podmiotów działalności leczniczej
  15. Procedury wykonywane dla innych podmiotów działalności leczniczej
  16. Usługa ponadstandardowa w zakresie opieki położniczej nieobjęta umową z Narodowym Funduszem Zdrowia
  17. Opłaty dla osób nieubezpieczonych hospitalizowanych w oddziałach szpitala
  18. Przechowywanie zwłok
  19. Udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Do przeglądania plików potrzebna jest przeglądarka plików pdf, np. Adobe Reader.

 

 


Data utworzenia
08-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
11-06-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
18-08-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony