Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119


Logo Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym  Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119”

 

 

 

W wyniku realizacji projektu wzrosła jakość i dostępność do świadczeń medycznych, w szczególności w obszarze onkologicznym, pacjentów onkologicznych, którzy z uwagi na chorobę i wydłużony pobyt na oddziałach szpitalnych wymagają zapewnienia podczas pobytu pacjentów odpowiednich warunków, co stanowi główny cel projektu.

Ponadto w wyniku realizacji projektu podniesiony został standard pracy pracowników szpitala.

Przebudowa i wymiana dźwigu zapewniła i zabezpieczyła komunikację pacjentów oraz zwiększyła komfort użytkowy pacjentów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchu.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Katowickie Centrum Onkologii. Beneficjentami pośrednimi (grupy docelowe) będą: pacjenci, pielęgniarki oraz personel medyczny szpitala.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa Śląskiego.

 

Logo Województwo Śląskie

 

 


Data utworzenia
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
15-12-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony