Konkursy ofert


Witamy na Platformie Marketplanet E-ZAMAWIAJĄCY Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Konkurs ofert nr 11/2019 na wykonywanie badań mutacji ROS1


Konkurs ofert nr 10/2019 - udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych - konsultacje lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki


Konkurs ofert nr 12/2019 - udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii


Konkurs Ofert nr 9/2019 - konsultacje genetyczne

                                                                                      


Konkurs Ofert 8/2019 - badania laboratoryjne histopatologiczne z trepanobiopsji


konkurs ofert nr 71/2018

Konkurs ofert - oferta na wykonywanie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów.


Konkurs ofert nr 32/2018

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


konkurs ofert nr 26/2018 medycyna pracy


Zapraszamy do konkursu ofert

OGŁOSZENIE nr 20/2018 Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zmianami)...


OGŁOSZENIE nr 2/2018

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2016, poz. 1638 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1793 ze zmianami). Katowickie Centrum...