Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii.


Logo Województwo Śląskie

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.: ”Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii.”

 

 

 

Przedmiot podzielony został na II etapy, z których I etap został wykonany w roku 2023, II etap do wykonania w roku 2024.

Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej w ramach inwestycji remontu elewacji z częściową termomodernizacją (wraz ze zmianą zagospodarowania części terenu na terenie KCO z wymianą ogrodzenie, wymianą nawierzchni, małą architekturą).

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Katowice i pozostałej części województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Katowice oraz nieodpowiednia infrastruktura cieplna budynków Katowickiego Centrum Onkologii, dotyczy budynków i infrastruktury cieplnej Szpitala – Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej Katowickiego Centrum Onkologii, które nie są dostosowane do zasad prawidłowej gospodarki cieplnej i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

W wyniku realizacji projektu kompleksowość i jego uniwersalność pozwoliły osiągnąć szereg celów szczegółowych:

  1. zmniejszenie strat ciepła poprzez jego przenikanie przez ściany zewnętrzne, stropodach, posiadane okna i drzwi,
  2. podwyższenie sprawności instalacji ciepłej wody użytkowej,
  3. modernizację źródła ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,
  4. redukcję zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
  5. zmniejszenie opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
  6. zmniejszenie ilości węgla spalanego na źródle jego wytwarzania,
  7. podniesienie standardu świadczonych usług.

 

Przedstawione cele i rezultaty w wysokim stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celu bezpośredniego projektu. Dzięki realizacji projektu zwiększona została efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz atrakcyjność inwestycyjna Katowic i województwa śląskiego

Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie Katowickie Centrum Onkologii. Beneficjentami pośrednimi (grupy docelowe) będą: pracownicy, pacjenci oraz mieszkańcy Katowic.

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa Śląskiego.

 

 

Logo Województwo Śląskie

 

 


Data utworzenia
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
15-11-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony