Historia


Stare, czarno-białe zdjęcie budynku szpitala - widok od frontu

 


Powyższe zdjęcie pochodzi z roku 1904 (roku założenia Szpitala), Lekarzem Naczelnym był wtedy dr Emanuel Glaser. 
Szpital składał się wtedy z budynku głównego, w którym na parterze mieścił się Oddział Chirurgiczny z Salą Operacyjną, Laboratorium Chemiczno-Bakteriologicznym i rentgenem diagnostycznym.

Na I piętrze mieścił się Oddział Wewnętrzny (ord. dr Konrad Jarczyk), a na II piętrze Oddział Położniczo-Ginekologiczny (ord. dr Kazimierz Wędlikowski), trzy izolatki dla psychicznie chorych oraz kaplica z częścią mieszkalną sióstr zakonnych Służebniczek Marii. 
W skład Szpitala wchodził ponadto jednopiętrowy budynek wolnostojący na podwórzu szpitalnym z dwoma wejściami przeznaczonymi dla czterech jednostek zakaźnych oraz parterowy budynek kostnicy i dezynfektora parowego. W tym czasie Szpital Miejski liczył 120 łóżek. 

Zdjęcie umieszczone na stronie internetowej Szpitala otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Dyrekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

 

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego został powołany decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 31.10.1998 r. Organem założycielskim Szpitala jest Sejmik Województwa Śląskiego. 

Szpital został utworzony na bazie dwóch Szpitali będących do dnia rejestracji nowych podmiotów szpitalami Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Zamkniętego dla miasta Katowic. 

Dyrektorem Naczelnym Szpitala jest lek. med. Włodzimierz Migacz. 

W skład Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego wchodzi:

  • Szpital - Zespół Nr 1, mieszczący się przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach, dawny Szpital Miejski Nr 6 w Katowicach
  • Szpital - Zespół Nr 2, mieszczący się przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, dawny Szpital Miejski Nr 8, a poprzednio Szpital Przemysłowy.

 

Szpital został poddany restrukturyzacji zgodnie z projektem opracowanym w ramach programu "Project Hope". Przekształca się w jednostkę przystosowaną do nowych czasów, o strukturze zgodnej z zapotrzebowaniem miasta i regionu. Szpital realizuje misję "Twojego Szpitala", to znaczy szpitala przyjaznego chorym, personelowi i najbliższemu otoczeniu. Stara się zapewnić nowoczesne usługi wielospecjalistyczne w oddziałach i w przychodniach. 

W 2001 roku Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego uzyskał tytuł "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Tytuł ten przyznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundację Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

W lipcu 2002 Zakład Radioterapii uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Po nim, taki certyfikat otrzymały kolejne usługi medyczne w zakresie Diagnostyki Tomografii Komputerowej, Onkologii, Dermatologii, Ambulatorium Zabiegowego, Pracowni USG i Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 

Szpitalom, które spełniają ogólnoświatowe zalecenia propagujące prawidłowy sposób postępowania i żywienie dziecka. 

W ramach Szpitala działa Zakład Radioterapii, Oddziały Specjalistyczne, Poradnia Wielospecjalistyczna, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poradnia Medycyny Pracy. Szpital w coraz większym stopniu przekształca się w szpital o profilu onkologicznym ze względu na epidemiologię, zdegradowane środowisko terenów przemysłowych oraz brak ośrodków onkologicznych w bezpośrednim otoczeniu. 

Dzięki uruchomieniu Zakładu Radioterapii, Oddziału Chemioterapii i Oddziału Radioterapii, Szpital świadczy kompleksowe usługi w zakresie radioterapii i chemioterapii nowotworów. 

Od początku swojej działalności Szpital nasz chętnie realizował różnego rodzaju programy prozdrowotne, widząc w tej działalności szansę na poprawę kondycji zdrowotnej nie tylko mieszkańców Katowic, ale całego Województwa Śląskiego. Dlatego poza działalnością na terenie Szpitala wiele inicjatyw i konkretnych działań skierowanych jest do wielu grup społecznych. Od wielu lat Szpital wykazuje szczególnie nasilone działania zmierzające do obniżenia konsumpcji tytoniu w Województwie Śląskim. W roku 1999 Szpital nasz nawiązał współpracę z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie, korzystając z doświadczenia pracowników kierowanych przez Prof. Witolda Zatońskiego. Współpracując i szkoląc się wspólnie wypracowaliśmy już szereg efektywnych metod walki z nałogiem tytoniu. Ostatnio wspólnie z ośrodkami Bydgoskim i Ciechanowskim mamy możliwość współpracować z WHO i EPA w programie mającym na celu ograniczenie ekspozycji dzieci na dym tytoniowy. Przedstawiciele naszego Szpitala brali udział w szkoleniu organizowanym przez WHO, EPA oraz Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie. 

Zespół nr 1 mieści się w ścisłym centrum Katowic z bardzo dogodnym dojazdem, co stanowi dużą wygodę dla pacjentów oraz osób odwiedzających. Zespół nr 2 w niewielkiej odległości od centrum stwarza podobne możliwości. 

Na terenie obu zespołów hospitalizowanych jest rocznie około 10 000 pacjentów oraz około 1 000 noworodków. 
Poradnie wielospecjalistyczne udzielają rocznie około 47 000 porad. 
Na Oddziale Onkologicznym wykonuje się około 10 000 podań leków cytostatycznych. 
W Zakładzie Radioterapii wykonuje się około 50 000 naświetlań rocznie, oraz 500 zabiegów brachyterapii. 

Szpital zatrudnia wysokowykwalifikowaną kadrę medyczną. 

Zespół Nr 1:

  • Ogólna liczba lekarzy - 68 osób;
  • Ogólna liczba personelu - 377 osób.


Zespół nr 2:

  • Ogólna liczba lekarzy - 16 osób;
  • Ogólna liczba personelu - 121 osób.

Jak wynika z krótkiego opisu, Szpital nasz ma charakter wieloprofilowy z tendencją do przekształcania się w kierunku profilu onkologicznego, co wymusza położenie dużego nacisku na wczesną profilaktykę, diagnostykę i leczenie nowotworów. Szczególne cenne jest to, że Szpital stworzył możliwość ambulatoryjnego leczenia pacjentów nowotworowych, co w znacznym stopniu wpływa na komfort psychiczny osób dotkniętych tą ciężką chorobą.

 

W styczniu 2016 roku weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, zgodnie z którą nastąpiła zmiana nazwy Szpitala z "Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach" na "Katowickie Centrum Onkologii".

 


Data utworzenia
11-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
04-07-2019 (Michał Pisula)
Data publikacji
11-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony