Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie KCO w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem


Logo Budżetu Obywatelskiego

Katowickie Centrum Onkologii realizuje zadanie pn.:

"Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem"

 

 

 

Katowickie Centrum Onkologii celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych zakupił w 2023 r. zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem.

Odbiorcami zadania są pacjenci Szpitala (mieszkańcy całego województwa).

Bezpośrednim celem zadania było podniesienie jakości i dostępności do zabiegów diagnostyczno-zabiegowych histeroskopii w warunkach szpitalnych, jako kontynuacja rozpoznania i leczenia chorób nowotworowych mieszkańców Katowic, Tychów, Mysłowic, powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz pozostałej części województwa śląskiego poprzez zakup nowoczesnego zestawu do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem. W ramach zadania wykonana została również integracja i konfiguracja z systemami PACS/RIS.

 

CEL PROJEKTU:

Zapewnienie wysokiej jakości leczenia za pomocą zestawu do histeroskopii pozwoli zmniejszyć umieralność na raka trzonu macicy oraz raka szyjki macicy pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii – mieszkańców województwa śląskiego.
Projekt służyć będzie pacjentom Katowickiego Centrum Onkologii, dla których z uwagi na ograniczenia sprzętowe oraz sytuację związaną z COVID-19 ograniczona została dostępność do świadczeń medycznych w zakresie onkologii.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Katowickiego Centrum Onkologii pełni kluczową rolę w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych (m.in.: rak trzonu oraz szyjki macicy).
W 2021 roku w ramach Oddziału wykonano 126 zabiegów histeroskopowych oraz zoperowano 93 pacjentki z nowotworem lub stanem przed nowotworowym macicy. Zakup zestawu do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem pozwoli wykonywać rocznie trzy razy więcej zabiegów histeroskopowych.

 

KORZYŚCI PROJEKTU:

Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwoliły osiągnąć cele szczegółowe:

  1. Zmniejszenie kolejek, czasu oczekiwania na wykonanie procedur medycznych.
  2. Zwiększenie wykrywalności nowotworów.
  3. Zmniejszenie umieralności pacjentów na nowotwory.
  4. Wydłużenie okresu przeżywalności chorych na nowotwory.
  5. Skrócenie procesu diagnostyczno-zabiegowego dla chorych.
  6. Zwiększenie ilości zabiegów histeroskopii.
  7. Oszczędność kosztów w wyniku braku konieczności powtarzania badania/zabiegu.
  8. Oszczędność czasu.

 

„Zadanie finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2023 rok”.

 

 

 


Data utworzenia
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
12-01-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
10-07-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony