Zakup, dostawa, wdrożenie, konfiguracja Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancja i serwis pogwarancyjny.


Postępowanie jest prowadzone elektronicznie na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
18-11-2021 (Jan Wróblewski)
Data publikacji
18-11-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony