postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie leków- 34 Pakiety, oznaczenie sprawy: KCO/TP/44/2021


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktu leczniczego – leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i surowców recepturowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od 1 do 34 stanowi Załącznik Nr 2 do SWZOferta Cenowa.

Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce.

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- Platforma zakupowa MARKETPLANET: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
25-11-2021 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
25-11-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony