postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na adaptację pomieszczeń Pracowni RTG na potrzeby instalacji nowego aparatu typu telekomando


oznaczenie sprawy: KCO/TP/49/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
17-11-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
17-11-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony