postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na czyszczenie i dezynfekcję instalacji wentylacji mechanicznej


znak sprawy: K.c.o./TP/42/2021

postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
20-10-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
20-10-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony