postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na serwis stacji kompresorów sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego i stacji pomp próżni


nr sprawy: KCO/TP/45/2021

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie  na Platformie Zakupowej MARKETPLANET pod adresm  https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
04-11-2021 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
04-11-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony