Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostarczanie środków higienicznych


nr sprawy: KCO/TP/45/2022 postępowanie jest prowadzone elektronicznie na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
06-06-2022 (Agnieszka Gnacik)
Data publikacji
06-06-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony