postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie Rewitalizacji parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej


nr sprawy: K.C.O./TP/47/2022

postępowanie jest prowadzone elektronicznie poprzez platformę zakupową Marketplanet pod adresem

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
07-06-2022 (Gabriela Pietyra)
Data publikacji
07-06-2022
Drukuj (PDF) bieżącej strony